Архив - събития

Договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет

ИБЦТ сключи договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет. Споразумението беше подписано от директорите на двете институции проф. дин Александър Костов и проф. д-р Марк Креймър. Предвижда се осъществяването на съвместни проекти върху историята на Балканите през периода на Студената война. По време на престоя си в Харвард проф. дин Александър Костов изнесе лекция на тема: "Сътрудничество между врагове: балканските страни по време на Студената война".

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене