Архив - събития

Европейската диагноза на Балканите

Представянето на сборника "Балканите през второто десетилетие на XXI век. Проблеми, предизвикателства, перспективи" ще бъде на 10 юли (петък) от 10:00 часа в Централната сграда на БАН, ул. „15 Ноември” №1. За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97.

Maket Cover Balkani 21vek-3

 Настоящият сборник анализира противоречивите процеси и явления, развиващи се на Балканите през второто десетилетие на нашия век. На всяка държава от региона е посветена отделна статия, проследяваща политическите и икономически процеси. Две от публикациите разглеждат общобалкански
проблеми – евроинтеграцията и енергийните проекти. Авторите проследяват развоя на процесите до април 2015 г., като единствено изключение е направено за Турция, за която са включени и резултатите от драматичните парламентарни избори през юни 2015 г. Във всички статии анализът на изминалите събития се допълва от краткосрочни прогнози за очакваното развитие до края на десетилетието. Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели. Сборникът е продължение на издадената през 2012 г. колективна монография, посветена на развитието на Балканите през първото десетилетие на 21 век.

Съдържание

 

 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене