Архив - събития

Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV–ХVІІІ век)“


На 12 ноември 2015 г. от 9. 30 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще се проведе Българо-румънски колоквиум по темата на двустранния проект за научно сътрудничество „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV–ХVІІІ век)“. Официални езици: английски, френски.

Програма

Programme 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене