Архив - събития

Представяне на новия брой на списание Балкани

BALKANI 5 Pokana

 

На 17. 11. 2016 г. от 11:40 ще бъде представен новия брой 5/2016 г. на Балкани, периодичното научно издание на ИБЦТ, което е посветено на НЕФОРМАЛНАТА ДИПЛОМАЦИЯ. На тази тема се обръща внимание сравнително от кратко време в научната литература и то главно – що се отнася до съвременните проблеми, свързани с дейността на неофициални лица (религиозни дейци, учени, пенсионирани служители, общественици и др.) за преодоляване на конфликти, нормализиране на двустранни отношения, изграждане на доверие и пр. 

  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене