Архив - събития

Честване на 20-годишнината на научното сътрудничество между Българската академия на науките (БАН) и Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАНИ)

Публикувани са и редица авторски монографии, а през 2007 г. по инициатива на първопроходника на българо-хърватските научни връзки доц. Румяна Божилова в БАН беше поставен барелеф на първия председател на Южнославянската академия в Загреб д-р Франьо Рачки. През 2015 г. ИБЦТ стана организатор на юбилейна седмица, посветена на 200-годишнината на големия българофил и стожер на българското национално възраждане епископ Йосип Юрай Щросмайер, предизвикала широк отзвук в двете страни. Така се създаде и утвърди една водеща школа по хърватистика в страната, уникална със своята интердисциплинарност, активност и продуктивност. Сборник с пълно библиографско описание ще представи българо-хърватското научно сътрудничество, онагледявайки приноса на учените от двете страни към укрепването и развитието на отношенията между Република България и Република Хърватия.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене