Обучение

Млади учени

Александрина Георгиева Цонева
Васил Николов Караджов
Ели Стоянова Филипова
Самуил Мунир Камбуров
Стефан Димитров Янакиев
Тодор Иванов Рогошев
Тодор Иванов Тодоров

 

Постдокторанти

Виолета Константинова Манолова

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене