Докторанти на ИБЦТ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Божидар Методиев Кехайов, зачислен 2009 г. / защитил 2015 г.
Боряна Николова Маркова, зачислена 2016 г. / защитила 2019 г.
Георги Юри Дикин, зачислен 2018 г.
Гергана Георгиева Дончева, зачислена 2007 г. / защитила 2010 г.
Гоар Размиковна Хнканосян, зачислена 2011 г. / защитила 2018 г.
Димитър Георгиев Добрев, зачислен 2017 г. / отчислен 2020 г.
Едуард Пламенов Георгиев, зачислен 2020 г.
Елена Братиславова Делвинска, зачислена 2020 г.
Ели Стоянова Филипова, зачислена 2015 г. / отчислена 2019 г.
Елмира Младенова Василева, зачислена 2010 г. / защитила 2013 г.
Живко Пантов Колев, зачислен 2009 г. / отчислен 2013 г.
Илиана Дончова Илиева, защитила 2012 г.
Калин Цветанов Стоев, зачислен 2006 г. / защитил 2012 г.
Кирил Георгиев Илиев, зачислен 2019 г.
Любава Александрова Георгиева - защитила 2013 г.
Мариян Димитров Карагьозов, зачислен 2013 г. / отчислен 2016 г.
Марта Александрова Методиева, зачислена 2015 г. / защитила 2019 г.
Милен Красимиров Марков, зачислен 2019 г.
Милен Цонев Иванов, зачислен 2007 г. / защитил 2012 г.
Мирослав Иванов Василев, защитил 2010 г.
Момчил Красимиров Банев, зачислен 2012 г. / отчислен 2016 г.
Мюджен Реджебова Мехмедова, отчислена 2010 г.
Надежда Захариева Янакиева, зачислена 2016 г.
Николай Цветелинов Желев, зачислен 2019 г.
Семра Мустафа Ахмед, зачислена 2017 г.
Сонер Хаяти Ахмед, зачислен 2016 г.
Стефан Димитров Янакиев, зачислен 2018 г.
Христина Тенчева Давидкова, зачислена 2015 г.
Цветомир Бориславов Тодоров, зачислен 2012 г. / отчислен 2016 г.
Янита Веселинова Кирова, зачислена 2019 г.

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене