Лични страници

Елмира Василева

elmiraЕлмира Младенова Василева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Католическа и протестантска пропаганда в Югоизточна Европа през османския период.

 

Образование и специализации:

Образование
2013 Доктор – Институт за балканистика с център по тракология „Проф. Ал. Фол”–БАН
2003 Магистър, специалност История – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2002 Бакалавър, специалност История – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специализации
2011 Едномесечна специализация в Братислава (Словакия) в рамките на двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между Българската и Словашката академии на науките.
2011 Двумесечна специализация в Тулуза, Франция (Университет Toulouse II Le Mirail) със стипендия на френското правителство по програма Mobilité des jeunes chercheurs (Bourses d’Etudes du gouvernement français).
2012 Едномесечна специализация към ASCSA в Атина (Гърция) по програмата The American Research Center in Sofia Fellowships for Advanced Doctoral Students за 2012 г.
2014 Тримесечна постдокторска изследователска стипендия към ARIT в Истанбул (Турция) по програмата ARCS Gipson Postdoctoral Fellowship in Humanities 2014.
2019 Едномесечна стипендия за научен обмен в Institut de recherches sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, Université Paul-Valéry, Монпелие, Франция по програмата на френското правителство Научен престой на високо ниво. 

Участие в научни проекти:
2018 – Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР). Ръководител за ИБЦТ: проф. д-р Румяна Прешленова
2018 – Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период, проект по спогодба за междуакадемично сътрудничество на ИБЦТ с Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия. Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова
2016 – Солун и българите: история, памет, съвремие, проект, финансиран в конкурсната сесия за фундаментални изследвания на ФНИ 2016 г., ръководител доц. д-р Юра Константинова
2013 – Извори за историята на балканските народи XV-XIX в., проект на ИБЦТ, ръководител доц. д-р Росица Градева
2012–2018 Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности, международен проект, ръководител проф. дин Рая Заимова
2012–2015 Граници в разширена Европа: паралелни памети и идентичности, международен проект, ръководител проф. дин Рая Заимова

Преподавателска дейност:
2004–2010 Учител по история и цивилизация в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри” и Първа английска езикова гимназия, София

Избрани публикации:
Е. Василева, Францисканците от Босна през първото столетие на османска власт (1463-1563). – Годишник на департамент „История” на Нов български университет, т. ІV, 2009, с. 395-431
Е. Василева, Францисканците от Босна и османската политика към католиците в империята (XV-XVII в.). – В: Сб. „Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, VII, Университетско изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 438-456.
E. Vasileva, Bosnian Franciscans and Patriarchate of Constantinople under the Ottomans, 15th – 17th centuries. – Études balkaniques, 3-4, 2013, pp. 155-166.
Е. Василева, Босненските францисканци и българските католици в годините на подготовка на Чипровското въстание. – В: Личност, народ, история. Националноосвободителните борби през периода ХV-ХІХ в., Институт „Балаши” – Унгарски културен институт, София, Исторически музей – Чипровци, 2014, с. 36-48.
E. Vassileva, Les missions des franciscains bosniaques et bulgares dans les terres d’outre-Danube au XVIIe siècle. – Études balkaniques, 3, 2014, pp. 148-172.
E. Vassileva, The Catholic Reforms on the Balkans and the Bosnian Franciscans, 16th – 17th Centuries. - Études balkaniques, 2, 2015, pp. 90-114.
E. Vassileva, Franciscan missions in Bulgaria. – In: D. Thomas , J. Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History 1500-1900, vol. X, Ottoman and Safavid Empires 1600-1700, Brill, Leiden-Boston, 2017, pp. 470-481.
Е. Василева, Българско участие във францисканските мисии в Югоизточна Европа през ХVІІ в.: Павел от Петокладенци. - В: Сб. „Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, т. IX, Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2017, с. 464-482.
E. Vasileva, Ottoman Istanbul from the Perspective of the Catholic Missionaries in the Post-Tridentine Period (end of 16th - 17th centuries). – In: F. M. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan (eds.), Osmanli Istanbulu IV, İstanbul : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016, pp. 289-312.
E. Vassileva, The Activities of the Franciscan Order in the Ottoman Territories: Missionary Approaches. - Études balkaniques, 3, 2017, pp. 415-449.
Е. Василева, Американската протестантска пропаганда в Османската империя и българите. – Християнство и култура, бр. 135, 2018, с. 34-41.
Е. Василева, Протестантският вестник „Зорница” и българите. – Християнство и култура, бр. 136, 2018, с.
Е. Василева, Католическото духовенство в българските земи и преносът на идеи в Османската империя (ХVII век). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, том 100 (19), 2019.
Е. Василева, Опознавателните обиколки на американските протестантски мисионери на Балканите през ХIХ век. – В: Сб. Култура на пътуването в Европейския Югоизток, София, ИБЦТ, 2019.
Е. Василева, Американското земеделско училище в Солун и българите. – В: Сб. Солун и българите: история, памет, съвремие, София, ИБЦТ, 2019, с. 227-276.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене