Лични страници

Пенка Данова

P50268571доц. д-р Пенка Данова

извори за историята на България и Балканите, обща история ХІV–ХVІІІ век, културна история на Балканите и Средиземноморието, литература на Ренесанса и Барока в Италия

 

 

 

образование

2011 – доцент (обща средновековна история)
1997 – доктор по история – БАН (нова и най-нова история)
1980 – магистър по филология (италианска филология СУ „Св. Климент Охридски“)

преподавателска дейност
2012–2015 – курс „Изкуството на Италианския ренесанс“, магистърска програма „Средиземноморски култури и цивилизации през Античността и Средновековието“ към катедра „Стара история, тракология, средновековна история“ на ИФ – СУ „Св. Климент Охридски“

участие в проекти
бюджетни
2011–2016 – „Балканите между Изтока и Запада – културни и цивилизационни взаимодействия“
Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева
- член на колектив;


2011– продължава: „Извори за историята на балканските народи“
Ръководител: доц. д-р Росица Градева
- член на колектив;

2017 – „Балканският свят в европейското културно пространство“
Ръководители: доц. д-р Йорданка Бибина, доц. д-р Антоанета Балчева
- член на колектив


междуакадемични и междуинститутски
2016–2018 – „Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (ХV–ХІХ век)“
Българо-румънски проект по ЕБР с Института за история „Николае Йорга“ на Румънската академия
Ръководител от българска страна: доц. д-р Пенка Данова;

2014–2016 – „Етничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“
Българо-румънски проект по ЕБР с Института за Югоизточноевропейски проучвания на Румънската академия.
Ръководител от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

2014–2016 – „Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ–ХХІ век)“
Проект между Департамента на Университет Рома-тре (Рим) и ИБЦТ
Ръководител от българска страна: проф. д.н. Александър Костов
- член на колектив;

2016–2017 – „Дубровник и България ХІІІ–ХV век“
Проект, финансиран от УХК „Алма матер“.
Ръководител: акад. Васил Гюзелев
- член на колектив;

2017–2019 – „Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа“
Проект по ЕБР с Института за Югоизточноевропейски проучвания при Румънската академия, тригодишен с начало 1 януари 2017 г.
Ръководител от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

публикации
научни книги/ монографии
Ракова, Сн., Данова, П. Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи – двама венециански пратеници в Константинопол през 1534 година. София – Пловдив, Фондация „Българско историческо наследство“, 2016, 329 с. — ISBN 978-954-8536-19-6

Анонимна хроника за графовете Булгари (края на ХVІІ век). София, Парадигма, 2014, 200 с. – ISBN 978-954-326-224-3

България и българите в италианската географска книжнина (ХІV–ХVІ век). С., Парадигма, 2011, 461 с. — ISBN 978-954-326-131-4

съставителства
Kostov, A., Guida, F., Danova, P. Atti del Convegno internazonale di studi “I Balcani, la Bulgaria e l’Italia durante la guerra fredda”, Roma 5-6 maggio, 2016. — Etudes balkaniques, LII, 2016, 4, 220 p. — ISSN 0324-1645

Danova, P. (Ed.) Atti della Giornata di studi “La Bulgaria, l’Italia e i Balcani fra le due guerre mondiali” organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche – Università Roma tre in collaborazione con l’Istituto di studi balcanici & Centro di tracologia e l’AISSEE: Roma, 27 settembre 2013. — Études balkaniques, L, 2014, 2, 155 p. — ISSN 0324-1645

Костов, Ал., Данова, П. (Съст.) Италия, България и Балканите (1870–1919). София, ИК „Гутенберг“, 2012, 237 с. — ISBN 978-954-617-137-5


Кирова, Л., Данова, П. (Съст.) Творецът в югоизточноевропейските култури. София, Акад. Издателство „Проф. Марин Дринов“, 2001, 204 с. — ISBN 954-430-811-3.

пълен списък на научните публикации (в допълнителен файл)

член на редакционни колегии и екипи
1996 – продължава: сп. „Историческо бъдеще“ — ISSN 1311-0144

2016 – Kostov, A., Guida, F., Danova, P. Atti del Convegno internazonale di studi “I Balcani, la Bulgaria e l’Italia durante la guerra fredda”, Roma 5-6 maggio, 2016. — Etudes balkaniques, LII, 2016, 4, 220 p. — ISSN 0324-1645

2013 – Danova, P. (Ed.) Atti della Giornata di studi “La Bulgaria, l’Italia e i Balcani fra le due guerre mondiali” organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche – Università Roma tre in collaborazione con l’Istituto di studi balcanici & Centro di tracologia e l’AISSEE: Roma, 27 settembre 2013. — Études balkaniques, L, 2014, 2, 155 p. — ISSN 0324-1645

2012 – Костов, Ал., Данова, П. (Съст.) Италия, България и Балканите (1870–1919). София, ИК „Гутенберг“, 2012, 237 с. — ISBN 978-954-617-137-5

2013–2014 – Койчева, Е., Алексова, В. (Съст.) Етничност, език и идентичност в Югоизточна Европа. Studia balcanica 29. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, 248 с. — ISBN 978-954-322-739-6

2011–2012 – Балчева, А. (Съст.) Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. София, ИБЦТ – Фабер, София, 2012, 482 с. — ISBN 978-954-400-650-1

2009–2010 – Кирова, Л. (Съст.) Балканите – многоликите измерения на европейската култура (Сб.). В. Търново, Фабер, 2010, 387 с. — ISBN 978-954-400-334-0

1999 – продължава: Член на редакционния екип на поредица “Изследвания и документи”, издание на Асоциация Клио-96:

2007 – кн. ІІ: Стоилова, Т. Величието на владетелите. Петър І между отрицанието и възторга на европейците в края на ХVІІ – първата четвърт на ХVІІІ век. С., Асоциация Клио-96, 2008, 147 с. – ISSN 1312-4293

2002 – Стоилова, Т. (Съст.) Проблемът Изток – Запад. Историческа перспектива. София, Парадигма, 2003, 712 с. — ISBN 954-9536-87-4

1999 – Кирова, Л., Данова, П. (Съст.) Творецът в югоизточноевропейските култури. София, Акад. Издателство „Проф. Марин Дринов“, 2001, 204 с. — ISBN 954-430-811-3.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: София – 1582, ж.к. Дружба 2, бл. 422, вх. Б, ап. 33

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене