Лични страници

Рая Заимова

Raia ZaimovaРая Йорданова Заимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор
Ръководител на секция „Балканите XV-XIX век“

Научни интереси:
Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; културно-исторически връзки между Запада и Изтока; извори и архиви

Образование и специализации:

Образование
2010 Доктор на историческите науки, Българска Академия на науките
1988 Доктор, Българска Академия на науките
1979 Магистър по филология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализации
2015 Женевски университет, Швейцария – фондация „Кацарови“
От последните години: Гърция (фондация „Онасис“), Унгария (фондация „Европа“), Франция с френска държавна стипендия и със стипендия на франкофонската университетска агенция

Участие в научни проекти:

2018–2020 Ръководител на проект „Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период“ – българо-румънски проект съвместно с Института по история „Николае Йорга“ при Румънската академия

юли 2017–2020 Ръководител на проект „Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите“ – ИБЦТ

2017–2020 Участник в проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от ФНИ, МОН с ръководител доц. дин Юра Константинова

2017–2020 „Просвещението в Източна Европа“ – международен проект, ръководен от Р. Заимова, Ж.-П. Шанделер (Университет в Монпелие, Франция) и Е. Тартари (НЦИ, Албания)

2017–2019 Участник в проект „Голямото Средиземноморие – поглед отвътре и отвън“ – ИБЦТ, ръководител на проекта: проф. дин Лиляна Симеонова

2015–2017 Ръководител на българо-румънски проект „Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“, съвместно с проф. Виолета Барбу, Института по история „Николае Йорга“ при Румънската академия

2012–2013 Ръководител на българо-френски проект „Граници в разширена Европа: паралелни памети и идентичности“, съвместно с доц. д-р Катрин Орел (Париж IV Сорбона)

2013–2014 Участник в бюджетен проект „Балканите и светът - modus concursionis“, ИБЦТ

2008–2011 Участник в колективен проект „Емоционалната основа на българската национална идентичност“, финансиран от ФНИ, МОНМ. Партньори: Институт за литература, Иститут за балканистика и Институт по социология (БАН): http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie.html

2008–2010 Участник в колективен проект „Европейски измерения на културата и историята на Балканите“, финансиран от Европейския социален фонд 2007–2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Партньори: Етнографски институт и Институт за балканистика: http://parliament.europe.bg/bg/index.php?id=18573&category=329

2002–2006 Ръководител на колективен проект „България и нейните съседи в контекста на европейските културни общувания, XIX–XX в.“, финансиран от ФНИ, МОН

2003–2007 Участник в колективна програма: „България, Балканите и Европа – регионални измерения“ на Института за балканистика, финансиран от ФНИ, МОН

2002 Участник в колективна програма: „Балкански идентичности в българската култура“ на Института за литература:
http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti.html

1996–1999 Участник в „Littérature bulgare à l’expression française“, съвместен проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии и Университета „Д’Артоа“, Франция: http://www.vox-poetica.org/sflgc/info/21.html

1994–1998 Ръководител на колективен проект: „Ехото от Средния Ориент: културно-исторически общувания между Западна и Югоизточна Европа (XV–XVIII в.)“, финансиран от МОН

Преподавателска дейност:
„Източно Средиземноморие и европейска модерност“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите“, 2017–2019 г.
„Просвещението и създаването на модерния свят“ – Нов български университет, Магистърска програма „История, политика и религия“, 2017–2019 г.
Национален ценътр за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – МОН, 2019 г.
„Балканите между Изтока и Запада“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Бакалавърска програма, специалност „Балканистика“, 2011–2014 г.
„История на франкофонията“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Магистърска програма (на френски език), 2011–2012 г.
„Етническа карта и цивилизационни модели на Балканите“ – Нов български университет, Магистърска програма по история, 2010–2011 г.
„Просвещението и създаването на модерния свят“ – Нов български университет, Магистърска програма по история, 2006–2007 г., 2009–2011 г.
„Франкофония и европейско пространство“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Магистърска програма „Франкофонски изследвания и европейски проекти“ (на френски език), 2006–2007 г.
“История и цивилизация на модерна Европа” – Нов български университет, Департамент по политология и масови комуникации, Базова програма (на френски език), 2005–2011 г.
„Балканска модерност“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, специалност „Балканистика“, 2003–2011 г.
„История на франкофонията“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Магистърска програма „Франкофонски изследвания“ (на френски език), 2002–2003 г.
„Европейска модерност и франкофония на Балканите“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, специалност „Романистика“, Магистърска програма (на френски език), 2003–2005 г.
„История на модерния свят“ – Нов български университет, Департамент по политология и масови комуникации, Базова програма (на френски език), 2004–2005 г.
„Просвещението и модерният свят“ – Нов български университет, Департамент по история, Магистърска програма, 2002–2003 г.
„История на Франкофонията в Европа“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, специалност „Романистика“, Магистърска програма на (френски език), 2002–2003 г.
„Ренесанс и Просвещение“ – Нов български университет, Департамент по история, Бакалавърска програма, 2002–2005 г.
„Просвещението и модерният свят“ – Нов български университет, Департамент по политология и масови комуникации, Базова програма (на френски език), 2001–2004 г.
Гост преподавател – Университет „Льо Мирай“, Тулуза, 2001 г.
„Колеж дьо Франс“, 2001 г.
„Балканско Просвещение“ – Нов български университет, Департамент по история, Магистърска програма, 1999–2002 г.
„Просвещението и модерният свят“ – Нов български университет, Департамент по хуманитаристика, Департамент по история и политология, Бакалавърска програма, 1995/6 – 2000/2 г.
„Западни извори за балканската история и култура“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, 1994/5 – 1996/7 г.
Гост преподавател – Университет на Реймс, 1998 г.

Избрани публикации:

Дисертационни трудове:
Българският аспект на балканската тема в западноевропейската -литература и театър (XVI-XVII в.), С., 1988 г. Публикуван автореферат 30 с.

Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи (ХVІ-ХVІІІ в.), С., 2010 г. Публикуван автореферат 43 с.

Книги:

Живата история или за паметта на една солунска фамилия. София, ИБЦТ, 2019. 127 с. Rés. fr., En. p. 124-127. ISBN: 978-619-7179-11-8.

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 9789754285594.

Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone, The Isis press, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana CXVIII) ISBN 978-975-428-471-3: http://www.theisispress.org/

Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe s.). Istanbul, The Isis press, 2007. 228 p. (Cahiers du Bosphore XLVI) ISBN 978-975-428-337-2: http://www.theisispress.org/

Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в. С., изд. “Кралица Маб”, 2004. 276 с.

Българската тема в западноевропейската книжнина, XV-XVII в. С., Унив.изд.”Св.Климент Охридски”, 1992, 226 с.

Преводно научно издание:
Византийска история. История на империята на Константинопол от Шарл Дюфрен Дюканж. Предговор, съставителство и превод от старофренски Р. Заимова (c.5-28, 95-194). Съставителство и превод от латински М. Кискинова (c.29-76), коментар (c.76-94, 194-210) и редакция В. Тъпкова С., 1992,изд. “Аргес” и “Св.Георги Победоносец”, 234 с. ISBN 954-509-056-1.

Архивни описи на извори за Балканите:
Consulats de France en Grèce et en Turquie. Inventaires analytiques, art. A.E. BI 173, 174, 908 par Mme Psaras (p.1-90) et BIII 412-415 par R. Zaïmova (p.91-123). Paris, Archives Nationales, 1985. 123 p. ISBN 2-86000-110-7.

Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des articles A.E. BI 376 à 385 par R. Zaïmova, revu pour l’impression par Ph. Henrat, avant-propos par J.-P. Babelon. Paris, Centre historique des Archives Nationales, 1999. 273 p. ISBN 2-86000-224-3.

Документални издания:
Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи. Ю. Константинова (ред.), Н. Данова, Р. Заимова, Р. Прешленова, Т. Георгиева, Й. Желев, Е. Василева, Г. Дончева, И. Начев, М. Спасов (съст.). София, ИБЦТ – ДАА, 2018. ISBN 978-619-00-0761-6.

Отговорен редактор и съставител:

Главен редактор на сп. Etudes balkaniques (ИБЦТ): http://www.etudesbalk.org/

Член на Международния борд на сп. Etudes balkaniques, Cahiers Pierre Belon, Ecole des Hautes Etudes (Paris):
http://www.worldcat.org/oclc/758917747

Café Europe, textes réunis par R. Zaimova, trad. du bulgare par M. Vrinat-Nikolov, Sofia, IBCT, 2019.

Предговор, ред. и съст. на Българи и гърци, черти от взаимните им представи от Саня Велкова-Кожухарова. София, Фабер, 2014. (съвместно с Юра Константинова).

Etudes dix-huitiémistes dans les Balkans: Lectures de J.-J. Rousseau, 19e-20e siècles, volume dirigé par R. Zaimova – Etudes balkaniques (Sofia), 1, 2013. 139 p. http://www.etudesbalk.org/

Autobiographie de Gr. S. Parlitcheff (1830-1892) publiée par les soins de Irina Grigorova et Raïa Zaïmova avec une introduction par Raymond Detrez. Istanbul, The Isis press, 2012. 83 p. (Les Cahiers du Bosphore LXXI) : http://www.theisispress.org/

Гърция, България, Европа Културно-исторически връзки в ново време. Сб. В памет на проф. Марин Жечев. София, Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2011. 393 с. (Ред колегия: Н. Данова, Р. Заимова, С. Велкова, Ю. Константинова, Г. Червенакова) ISBN 978-954-07-3252-7 [съст. Р. Заимова].

Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Ред. колегия Н. Данова, П. Бояджиева, Р. Заимова, съст. Н. Аретов. София, „Кралица Маб“, 2012. 602 с. ISBN 978-954-533-113-8: https://www.queenmab.eu/

Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. С., „Кралица Маб”, 2010.

La culture ottomane dans les Balkans volume dirigé par R. Zaїmova. - In: Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon 16, Paris, 2009 [2010]. ISBN 978-2-910860-14-1, ISSN 2102-5525 http://www.worldcat.org/oclc/758917747

Кафене Европа. София, „Дамян Яков”, 2007 http://www.bookpoint.bg/?cid=3&pid=24433

Пари, думи, памет. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. С., Кралица Маб, 2004.

Модерността вчера и днес. Съст. Р. Заимова и Н. Аретов. С., Кралица Маб, 2003.

Творецът в югоизточноевропейските култури. Ред. Л. Кирова, Р. Заимова, Й. Бибина, П. Данова. София, Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2001.

Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Съст. Н. Аретов, Ред. Н. Данова, Р. Заимова, Н. Чернокожев. С., Кралица Маб, 2001.

Изданията на „Българско общество за проучване на осемнадесети век” http://bulgc18.com/, изд. „Кралица Маб“.

Член на ред. колегия:
Четива за историята и културата на Балканите в помощ на университетското преподаване, съст. М. Карамихова, ред. колегия Б. Бобев, В. Попов, Ел. Марушиакова, Л. Симеонова, М. Карамихова, М. Дечева, П. Христов, Р. Заимова, Р. Попов. С., Парадигма, 2010. /И-т за етнология и фолклористика с етн. музей, И-т за балканистика с ц-р по тракология/ ISBN 978-954-326-129-1.

сб. Габрово и габровци в старата книжнина, т. 1. Пътеписи (1662-1878), съст. М. Цонев, Д. Цонева… [предг.] Р. Заимова. С., Фонд. за бълг. л-ра, 2010. ISBN 978-954-677-062-2

Глава от монография:
Католическите мисии, Солун и българите. – Сб. Солун и българите, съст. Ю. Константинова, Н. Данова, Й. Желев, София, ИБЦТ, 2019, с. 307-336. ISBN 978-619-7179-10-1.

Статии и научни съобщения:
Забравени от Бога или за един храм от българския Северозапад, Сб. Под знака на музата Клио, юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент „История“, НБУ, 2018, с. 580-598.

Католическите мисии в Македония (края на ХVІІІ – ХIX век): между светското и духовното, В: Миналото на Балканите: подходи и визуализации,  ел. изд. на Българско общество за проучване на 18 век, 2018, с. 109-118. Rés. Fr. (Дългият ХVІІІ век 1) ISSN 2603-4492.

За „сладките времена“ по балкански, В: Наслади и забрани, ел. изд. на Българско общество за проучване на 18 век, 2018, с. 137-146. Rés. Fr. (Дългият ХVІІІ век 2) ISSN 2603-4492.

100 години от смъртта на епископ Лазар Младенов, Християнство и култура, бр. 1 (138), 2019, с. 23-28. ISSN 1311-9761.

Les agents diplomatiques de France et les études sud-est européennes. – Etudes balkaniques, 2019, 2, p. 199-211.

Солунската католическа Семинария (края на 19 – началото на 20 в.). – Литературна мисъл, 3, 2019, с. 45-56.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Адрес за кореспонденция:
Институт за балканистика с Център по тракология – БАН
ул. „Московска“ № 45, 1000 София
Тел. 02/ 980 62 97
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
https://rzaimova.wordpress.com/about/

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене