Лични страници

Юлия Златкова

iulia zlatkovaгл. ас. д-р Юлия Златкова

Научни интереси: културна и религиозна история, руска политическа идеология и политика на Балканите


Образование
2006 – Доктор по история - Българска академия на науките
1997 – Магистър по история - СУ " Св. Климент Охридски"
Участие в проекти
2017- досега - „Балканите в европейското културно пространство“, Ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина.
2012-2014 – „Балканите и светът: modus concursionis“, Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова.
2008-2011 - „Балканите и Европа през Средновековието: пътуване, общуване и стереотипи“. Ръководител: проф. Дин Лиляна Симеонова.
2008-2010 - „Европейски измерения на културата и историята на Балканите“ (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени) по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2005-2007 - „Пътувания и комуникации на Балканите през Средновековието”. Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова.

Стипендии
2003-2004 Янински университет (Янина, Гърция)
Публикации
Статии
„Неовизантизмът в руската политическа идеология през първата половина на XIX в. – до Първата световна война“, – В: История, религия и политика. Сборник със студии и статии от сътрудничеството между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата по проекта „Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХ век“, София, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН, 2016.

„Byzantism and Slavdom: Political Ideology of Constantine Leontiev“, – In: Proceedings of the International Conference Cyril and Methodius. Byzantium and the World of Slavs, Thessaloniki, 2015, 106-116.

„Legendary and Semi-Legendary Female Characters in Late Antique Hagiography: Repentant Harlots, Cross-Dressing Ascetics, and Holy Fools“, – INITIAL. A Review of Medieval Studies (Belgrade) 2/2014, 19-45.

„Женският религиозен патронаж и благотворителност през Късната античност“, – В: Балканите и светът:modus concurrandi [Studia balcanica 30]. Съст. Л. Симеонова, София: Институт за балканистика с Център по тракология, 2014, 75-82.

„Philosophical Considerations of War: Berdyaev’s Views on the First World War“, – http://www.viaevrasia.com/documents/Julia%20Zlatkova%20.pdf

„Секция „Балканските народи през Средновековието“, – В: Алманах. Половин век Институт за балканистика & Център по тракология, София, 2014, 28-35.
„Балканският град през погледа на един дипломат. „Реакционната романтика” на Константин Леонтиев в контекста на балканския XIX век“, – В: Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременността на миналото. Сб. научни изследвания в чест на проф. Л. Кирова. Съст. А. Балчева, София: Институт за балканистика с Център по тракология: Фабер, 2012, 131-147.
„Byzantism vs. Modernity: Aesthetic Utopia of Constantine Leontiev“, – In: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22–27 August 2011.Vol. III: Abstracts of Free Communications, 285.
„Women in the Syriac Ascetic Tradition“, – In: Readings in the History and Culture of the Balkans, Sofia: Paradigma, 2011, 43-60.
„Жените в сирийската аскетическа традиция“, – В: Четива за историята и културата на Балканите. В помощ на университетското преподаване, София: Парадигма, 2010, 43-60.
„Монашеската опозиция на епископската власт в Константинопол през първата половина на V век“, – В: Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Н. Кочев [Studia balcanica 27], 2009, 33-49.
„Женското покровителство над манастирите в Светите земи през IV-V век“, – Богословска мисъл, 1-4/ 2009, 28-46.
„The Life of St. Mary the Younger: Un Unusual Example of Female Sanctity of the Middle Byzantine Period“, - Revue des études sud-est européenes, Tome XLVI (1-4), Bucarest, 2008, 465-474.
„Начало на организирано женско монашество на Балканите (V-VI в.)“, – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Том 93 (12) 2003, София, 2005, 329- 337.
„Св. Макрина и зараждането на женското монашество в Мала Азия през IV век“, – Сборник “Civitas Divino-Humana”, в чест на проф. Георги Бакалов, София, 2004, 253-260.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Aдрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене