Лични страници

Милен Иванов

Милен Цонев Иванов 

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Тракийско изкуство, митология, религиозност и култура; антична култура; Късна античност; история на християнството; религиознание; сравнителна митология; балканско културно наследство от древността; културно-историческа приемственост; краезнание; културни политики.

Образование и специализации:

Образование
2012 Доктор по Теория и история на културата (Древни култури) – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при Българска академия на науките
1998 Магистър по културология, специализация по История на българската култура – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Културология
1998 Специалист по Международни отношения (допълнителна квалификация) – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Свободен факултет, специалност Международни отношения

Специализации
2008 Специализация във Фондация „Харт“ за изследвания на Античността, в Женева, Швейцария, със субсидия за подкрепа докторанти от Министерство на образованието и науката

Участие в научни проекти:
2015 – Електронна енциклопедия Древна Тракия и траките (http://www.thracians.net/) (ИБЦТ – БАН)
2017–2019 Извори за историята на Тракия и траките (ИБЦТ – БАН)
2017–2018 Seminarium Thracicum – Тракийският херос (ИБЦТ – БАН)
2016–2017 Траките: генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността (общоакадемичен проект)
2007–2009 Мултимедиен модел на тракийските царски гробници в Могиланската могила – гр. Враца

Избрани публикации:
От култа към Асклепий към култа към светците – лечители Панталеймон и Козма и Дамян: някои предположения за културно-историческа приемственост в днешните български земи. – В: Studia classica serdicensia. Т. I, Musarum semper amator – доклади от конференцията, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев. С., 2010, 450-456. (ISBN 978-954-07-3033-2)

Нимбът при някои изображения на Тракийския конник в контекста на античното изкуство. – В: VI национална научна конференция „Попово – минало и бъдеще”, 19-20 октомври 2009 г. Част I: Доклади от секция „Археология и стара история”. Велико Търново, 2012, 303-314. (ISBN 978-954-400-689-1)
От древната тракийска вяра-обредност към култа към св. Атанас. – В: Музеят и градът. Сборник с доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите, с научен ръководител проф. д.изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18-19 октомври 2012 г.). Троян, 2013, 149-155. (ISBN 978-954-400-945-8)

Култовият топос – традиции и трансформации в прехода от култа към хероя към култа към светеца в южнодунавските земи. – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII. В. Търново, 2015, 393-412. (ISBN 978-954-524-996-9)
Св. Дазий Доростолски – В: Електронна енциклопедия Древна Тракия и траките. http://www.thracians.net/

Житието на Св. Дазий Доростолски и древната езическа религиозност на Балканския полуостров. – В: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. София, 2016, 205-218. (ISBN 978-954-07-4158-1)

От древната езическа религиозност към култа към свети Илия в балканските земи. – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII. В. Търново, 2016, 570-583. (ISBN 978-619-208-060-0)

Още веднъж за Тракийския херой и св. Георги. – Thracia XXII. Sofia, 2017, 223-239. (ISSN 0204-9872)
Цар Резос и Орфей в планината Пангей. – В: Thracia XXIII. Thraco-Anatolica. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Калин Порожанов, д-р, д-н. София, 2018, 173-180. (ISSN 0204-9872)

Zalmoxis and Kronos. – In: Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies. Vol. 23-24 2016-2017. Sofia. (ISSN 0861 9387)

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска” №  13, София 1000

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене