Лични страници

Милен Иванов

Milen Ivanov PhotoГл. ас. д-р Милен Иванов

Научни интереси: Теория и история на културата; история на Стария свят; антична религия и култура; тракийска религия и култура; Късна античност; Ранно средновековие; история на християнството; история на религиите; традиционна народна култура на Балканския полуостров; антично наследство; тракийски реликти; културни взаимодействия; културно-историческо наследство; културни политики и културен мениджмънт.

 

 


Образование:

2012 г. – Доктор по Теория и история на културата – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при Българска академия на науките;

1998 г. – Магистър по културология, специализация по История на българската култура – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет;

1998 г. – специалист по Международни отношения (допълнителна квалификация) – Софийски университет „Св. Климен Охридски”, Свободен факултет.


Участие в проекти

2007 – 2010 г.: „Мултимедиен модел на Трибалските царски гробници в Могиланската могила – Враца” (по Фонд „Научни изследвания”);

2015 г. – досега: „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” (общоакадемичен проект на БАН).


Стипендии
2008 г. – специализация във Фондация Харт за изследвания на Античността – Женева, Швейцария, осъществена чрез държавна субсидия за докторанти.


Публикации

“The Nimbus at Some Images of the Thracian Rider within the Context of Ancient Art.” – Thracia, XVIII. In Memoriam Alexandri Fol. Sofia, 2009, 325-334.

„От култа към Асклепий към култа към светците – лечители Панталеймон и Козма и Дамян: някои предположения за културно-историческа приемственост в днешните български земи.” – В: Studia classica serdicensia. Т. I, Musarum semper amator – доклади от конференцията, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев. С., 2010, 450-456.

„Нимбът при някои изображения на Тракийския конник в контекста на античното изкуство.” – В: VI национална научна конференция „Попово – минало и бъдеще”, 19-20 октомври 2009 г. Част I: Доклади от секция „Археология и стара история”. Велико Търново, 2012, 303-314.

„От древната тракийска вяра-обредност към култа към св. Атанас.” – В: Музеят и градът. Сборник с доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите, с научен ръководител проф. д.изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18-19 октомври 2012 г.). Троян, 2013, 149-155.

„Култовият топос – традиции и трансформации в прехода от култа към хероя към култа към светеца в южнодунавските земи.” – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII. В. Търново, 2015, 393-412.

„Свети Дазий Доростолски” – В: Енциклопедия Древна Тракия и траките. http://www.thracians.net/.

„Житието на Св. Дазий Доростолски и древната езическа религиозност на Балканския полуостров.” – В: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. София, 2016, 205-218.

„От древната езическа религиозност към култа към свети Илия в балканските земи.” – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII. В. Търново, 2016.


Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: Център по тракология „Проф. Ал. Фол”, София 1000, ул. „Московска” 13.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене