Лични страници

Петя Илиева

Петя Величкова Илиева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, главен асистент

Научни интереси:
Древна Тракия през късната бронзова и ранножелязната епохи, контакти между траки и елини по егейския бряг на Тракия преди и след основаването на гръцки колонии там, производство и употреба на керамични съдове в обекти от егейското крайбрежие на Тракия в периода между късната бронзова и Архаичната епохи, местни керамични стилове.

Образование и специализации:

Образование
Магистър и доктор по Археология, СУ Св. Климент Охридски с втора специалност Новогръцка филология
магистър по Старогръцка филология, Аристотелев университет, Солун

Специализации
20-30.09.2019 и 10-19.09.2018 – участие в тригодишен пътуващ семинар The Long Life of Monuments in Antiquity организиран от Prof R.R.R.Smith (University of Oxford) и Prof Ch. Hallett (University of California, Berkley). Финансиране от Getty Foundation.

1.10 – 31.12.2018 –Женевски Университет. Работа по изследователски проект: Before the Greeks. Introduction, adoption and consumption of Sub-Geometric painted wares by Northern Aegean native communities: a contextual approach и изнесена лекция на тема Subgeometric Ceramics of the North-Eastern Aegean: Style, Production, Distribution Patterns and Consumption. Домакин: Prof. L. Baumer. Стипендия от Фондация Кацарови.

17-21.04.2016 – Университет Лайпциг, Teach the Teacher workshop in Digital Humanities under the Perseids project (съвместне проект на Humboldt Chair of Digital Humanities, University of Leipzig и Department of Classics, Tufts University). Финансиране от Tufts University по проект Perseids.

2010–2011 – СУ Свети Климент Охридски. Работа по пост-докторски изследователски проект на тема Archaic wheel-made ceramics from the Cave of Maroneia and Kremasto (Asar Tepe), Aegean Thrace финансиран по програма Collegium Historicum.

1.05-18. 07. 2007, 1–15. 11. 2007 – Оксфордски Университет. Работа по пост-докторски изследователски проект на тема Subgeometric Pottery of the North-Eastern Aegean: Style, Production, Distribution Patterns and Consumption финансиран по програма Visiting Fellowship scheme на Британската Академия.

Участие в научни проекти:
от 2006 - Subgeometric Pottery of the North-Eastern Aegean: Style, Production, Distribution Patterns and Consumption
2015-2018 - Thracians and Greeks in the chora of Abdera in the 6th c. BC: the case-study of Paliochora (в сътрудничество с Dr. K. Kallintzi, Director of Abdera Archaeological Service and Museum)
2016-2020 - Field survey project in Xanthi prefecture (Abdera, the chora of Abdera and the southern foothills of Rhodope). Член на международен екип със задача да обработя и подготвя за публикация керамичните съдове изработени на ръка от РЖЕ.
2018-2020 - Aegean Thrace before the Greek settlement: study and publication of the ceramic material from the excavation at Kremasti (Ergani) Acropolis (в сътрудничество с Dr D. Matsas и Doctor Honoris Causa D. Tryantaphyllos)
2017-2021 - Céramique à Thasos: manuel, analyses et tessonnier en ligne. Публикация на керамчни групи от Тасос, по покана на ръководителите на проекта: Jean-Sébastien GROS, Jacky KOZLOWSKI-FOURNIER, Martin PERRON.

2014 - Участие с доклад в кръгла маса по проект на ИБЦТ “Древна Тракия през І хил. пр.н.е.: икономика, политика, общество, култура” с ръководител доц. д-р Р. Георгиева.
2015 - Участие с доклад в конференция в проект на ИБЦТ “Извори за историята на Тракия и траките” ръководители проф. дфн С. Янакиева, проф. В. Лозанова.
2015 - Предаден текст за участие в сборник статии Thracia 21 като част от проект на ИБЦТ “Древна Тракия през І хил. пр.н.е.: икономика, политика, общество, култура” с ръководител доц. д-р Р. Георгиева.
2016 - Предаден текст за участие в сборник статии Thracia 22 като част от проект на ИБЦТ “Извори за историята на Тракия и траките” ръководители проф. дфн С. Янакиева, проф. В. Лозанова.
2017 - Участие в 13 Международен Конгрес по Тракология в рамките на проект на ИБЦТ “Извори за историята на Тракия и траките” с ръководител проф. дфн С. Янакиева.
2018 - Участие с доклад в научен форум Seminarium Thracicum, по проект Interactiva на ЦТ, София с ръководител проф. С. Янакиева.
2018 - Участие с доклад в национална конференция Четения по тракология Древна Тракия и траките: пространства и комуникации, ЦТ, София.
2019 - Участие с доклад в национална конференция Четения по тракология Древна Тракия и траките: сакрално и профанно, ЦТ, София.


Преподавателска дейност:
Хоноруван преподавател по Археология към НАГ-Габрово.

Избрани публикации:

Анонимно рецензирани статии:
(2019) Ilieva, P. Phoenicians, Cypriots, Euboeans in the Northern Aegean: a reappraisal, AURA 2, 65-102.
(2018) Ilieva, P. Grey or painted, it is the shape that matters (Mobile potters and fashion trends in ceramics: a case study of the pottery koine of the north-eastern Aegean in the late 8th and 7th centuries BC). В: G. Gurtekin-Demir, H. Cevizoglu, Y. Polat, G. Polat (eds.), Archaic and Classical Western Anatolia: New Perspectives in Ceramic Studies. Colloquia Antiqua 19, 131-160.
(2015) Ilieva, P. G 2-3 Ware cosmetic vases reconsidered: between Mycenaean and Archaic Greece in the necropolis of Hephaistia on Lemnos, В: G. Gurtekin-Demir, H. Cevizoglu, Y. Polat, G. Polat (eds.), KERAMOS. Ceramics: a cultural approach. Ankara, 146-157.
(2014) Ilieva, P. Regional standardization and local variation: the case of the North Aegean G 2-3 Ware, В: A. Kotsonas (ed.), Understanding standardization and variation in Mediterranean ceramics. Mid 2nd to late 1st millennium BC, BABESCH Suppl. 25. Leuven, 85-96.
(2013) Ilieva, P. Archaic Wheelmade ceramics from the Cave of Maroneia and Kremasto (Asar Tepe), Aegean Thrace, ABSA 108. CUP, 137-185.

Статии в сборници от конференции:
(2018) Ilieva, P. Between Thrace and the Aegean (notes on some aspects of the archaeology of Aegean Thrace in the late LBA and the EIA), В: Stephanos Archaeologicos. Ad 80 annum Professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica. Supplementum VI. Sofia, 59-77.
(2018) Ilieva, P. Thracians of Odonis, the first Parians on Thasos and the North Aegean neighbours: the case-study of a group of pre/para-colonial ceramics, В: D. Katsonopoulou (ed.) Paros and its Colonies. Athens, 231-251.
(2017) Ilieva, P. Thracians on the Northern Aegean islands: written testimonia and current archaeological evidence, Thracia 22. София, 253-275.
(2016) Ilieva, P. Becoming modern: North Aegean Thracian communities adopting wheel-made ceramics, Thracia 21.София, 207-221.
(2013) Ilieva, P. G 2-3 Ware: The Sub(proto)geometric Tradition of the Northeastern Aegean, В: P. Adam-Veleni, E. Kefalidou, D. Tsiafakis (eds.), Pottery Workshops in Northeastern Aegean (8th – early 5th c. BC). Thessaloniki, 123-131.
(2012) Ilieva, P. Altar or Perirrhanterion: were there water purification rites in the Sanctuary of the Great Gods on Samothrace?, In: Rabadjiev, K., T. Shalganova, V. Marazova, R. Stoychev (eds.) Art and Ideology. Sofia, Sofia University Press, 487-502.
(2011) Ilieva, P. The sessile kantharos of the Archaic Northeast Aegean Ceramic Assemblage: the Anatolian connection, Studia Troica 19. Philipp von Zabern, 179-205.
(2011) Ilieva, P. The ‘Warlike’ Thracians and the Greeks: the politics of the written logos versus the ‘silent discourse of things’ as evidence for mixed habitation in Aegean Thrace, In: Seminarium Thracicum 7. Thracians and Hellenes: Meetings of Cultures. София, 25-50.
(2009) Ilieva, P. Vogue and Utility: Terracotta products with Ionian kymation in relief from the Aegean shore of Thrace. In: G. Deligiannakis, Y. Galanakis (ed.) The Aegean and its Cultures. Proceedings of the first Oxford-Athens Student workshop organized by the Greek Society and the University of Oxford, Taylor Institutions, 22-23 April 2005. BAR International Series 1975, Oxford, 69-80.
(2009) Ilieva, P. “G 2-3 Ware” and the Non-Greek Populations on the North Aegean Coast (some preliminary notes on its distribution pattern and contextual characteristics). In: Bonias, Z., J. Perreault (eds.) Greeks and Thracians in coastal and inland Thrace during the years before and after the Great Colonisation. Thasos, 109-123.
(2008) Ilieva, P. Long-necked jugs from Samothrace and the Sub-Geometric ceramic tradition of the North-eastern Aegean (in Greek). In: S. Dordanas (ed.) Samothrace: history, archaeology, culture. Thessaloniki, 45-61.
(2008) Ilieva, P. Funerary rites in the EIA Aegean Thrace: problems and perspectives of research. In: Ozbek (ed.) Funeral rites, rituals and ceremonies from Prehistory to Antiquity. Troas and its neighbors II, 2-6.10.2006. Canakkale, 97-114.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
0886072577

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене