Лични страници

Юра Константинова

Yura KonstantinovaЮра Тотева Константинова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., българите в Солун, диаспора, балканско кино, памет, дигитална хуманитаристика

 

Образование и специализации:

Образование
2020 Защитена докторска дисертация на тема „Българите в Солун от 60-те години на ХІХ век до Балканските войни“ за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“ 
2006 Защитена докторска дисертация на тема „Балканската политика на Гърция в края на XIX и началото на XX в.“ 
1994 Магистър по гръцки език, ФКНФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1994 Магистър по история, ИФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализации
2014 Стипендия Mladena and Dianko Sotirov, London School of Economic за личен проект на тема: The missing component: The Bulgarian community in Salonica in the early 20th century
2012 Стипендия на фондация „Онасис“ за личен проект на тема: The Views of Eleftherios Venizelos on the Balkan Policy of Greece (1910-1916)
2007 Стипендия Mellon за личен проект на тема: The Place and Role of Stephanos Dragoumis in the Greek Political Elite in the late 19th and the early 20th century in American School of Classical Studies in Athens
2005 Стипендия на Университета „Пантион“, Атина за личен проект на тема: Greek-Bulgarian Relations 19th – 20th century. Archives and bibliography.

Участие в научни проекти:

Финансирани от БАН:
- Извори за балканските народи с ръководител доц. Росица Градева
- Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни с ръководител чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Финансирани от ФНИ:
- Ръководител на проект „Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите“, проект на ИБЦТ–БАН и Института по славянознание към Руската академия на науките
- Ръководител на проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“
- Участник в проект „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“ с ръководител чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Финансирани от МОН:
- Координатор на ИБЦТ за е-инфраструктура КЛаДА
- Участник в национална програма КИННПОР

Преподавателска дейност:
- ЦО на БАН специализиран курс „Балканите между Изтока и Запада. Историческа перспектива“
- Новогръцки език


Избрани публикации:

Монографии:
1. Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век. Фабер, 2008.
2. Българи и гърци в борба за османското наследство. Фабер, 2014.

Съставител и редактор:
1. Солун и българите: история, памет, съвремие. Съст. и ред. Ю. Константинова, Н. Данова, Й. Желев. София: ИБЦТ, 2019, 656 стр.
2. С поглед към Америка: Изселването на български арменци от социалистическа България, Съст. Ю. Конставнтинова, И. Начев. София: Факел, 2019, 228 стр.
3. Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи. Ред. Ю. Константинова, София: ИБЦТ, ДАА, 2018, 141 стр.
4. С. Велкова-Кожухарова, Българи и гърци – черти от взаимните им представи. Съст. и ред. Р. Заимова, Ю. Константинова, София: ИБЦТ, 2014, 251 стр.
5. Балканите: модернизация, идентичности, идеи. Гл. ред. Ю. Константинова. София: ИБЦТ, 2011, 795 стр.

Някои студии и статии:

„Съвременната одисея на Гърция“: предизвикателства и нови възможности. – В: Новите предизвикателства пред Балканите. Съст. А. Костов. София: Парадигма, 2019, с. 121-138.
The Role of Bulgarians for the Spread of National, Anarchist and Socialist Ideas in Ottoman Salonica - Etudes Balkaniques 2018/3, р. 508-535.
„Загубени родини“: бежанци, преселници, малцинства в Гърция през ХХ век. – В: Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ век. Съст. Р. Прешленова. София: Парадигма, 2018, с. 115-159.
Becoming European-like: The Bulgarian community in Salonica in the early 20th century. - Etudes Balkaniques 2016/3, p. 409-432.
The Slavic and Anti-Slavic idea in the context of the East-West dilemma. The case of Slovenians, Bulgarians and Greeks in the late 19th and early 20th centuries. - Etudes Balkaniques, 2015/3, p. 126 - 149.
“Grecomans” and “Slavophones” at the end of 19th and the Beginning of 20th century. - Etudes Balkaniques, 2014/3, р. 122-145.
Political Propaganda in Bulgaria during the Balkan Wars. - Etudes Balkaniques, 2011/2-3, р. 79-116.
The Views of Eleftherios Venizelos on the Balkan Policy of Greece (1910-1916). - Etudes Balkaniques, 2012/1, р. 53-79.
The Race for Salonika. - Etudes Balkaniques, 2013/2, р. 44-67.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене