Лични страници

Маргарита Серафимова

Portrait MSМаргарита Любенова Серафимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на науките, редактор

Научни интереси:
Теория и история на културата, сравнително литературознание.

Образование и специализации:

Образование
2016 Доктор на науките (Теория и история на културата) – Българска академия на науките
2000 Доктор по теория и история на литературата – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
1989 Магистър по литературознание – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специализации
1998–2000 – DEA, Université de Genève
2002–2003 – Perfectionnement post-doctorant, Université de Genève
2017, 2018 – Recherches universitaires, Université de Genève


Участие в научни проекти:

Френски изследователски проекти с международно участие, ръководител prof. Alain Montandon :
2012–2015 – Sociopoétique du textile (décors et costumes)
2017 – Ecrire les saisons
2019 – Les Voix de la nuit
Българо-френски проект, ръководител проф. Николай Аретов:
2019 – Билингвизъм. Езикът като lieu de mémoire
Българо-румънски проект съвместно с Институт за история „Проф. Николае Йорга“ с ръководител проф. Рая Заимова
2018–2020 – Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период
Проект за междуакадемично сътрудничество с ръководител проф. Рая Заимова:
2017–2019 – Между традицията и модерността: Интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите
Проект на режисьор Валерия Вълчева „Текст и пространство: театър в естествен декор“:
2018–2020 – Представяне на „12-та нощ” на Шекспир във Велико Търново, Белоградчик, Видин и София

Преподавателска дейност:

2006–2012 – Connaissance du monde slave – Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France
От 1994 – Хоноруван преподавател в Катедра по теория и история на литературата, СУ „Св. Климент Охридски“:
Редовни курсове: Западноевропейска литература
Специализирани курсове: Литературни образи на града
Пространството в литературния текст

Избрани публикации:

Книги
Писмото и романът. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2001;
Ренесанс (Литературни анализи за 10. клас). София, Кръгозор, 2002;
Пространството в литературата (Ролята на местата и конструирането на смисъла). Велико Търново, Фабер, 2018;

Студии и статии
« Lieu et genre dans trois textes tableaux d’Edgar Poe », A.-S. Gomez, N. Charest (éd.), Genres littéraires et peinture, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015, p. 169-188;
« Écrire “les mémoires des choses“ : tissus et couleurs dans les intérieurs littéraires des frères Goncourt », in : A. Montandon (dir.) Tissus et vêtements chez les écrivains au XIXe siècle, Sociopoétique du textile. Paris, Honoré Champion, 2015, pp. 449-462;
« La saison des neiges », in : A. Montandon (dir.) Écrire les saisons, Ed. Hermann, Paris, 2018, p. 239-267 ;
„Национално, транснационално, универсално: стратегии на писане”, Годишник на АКСЛИТ, Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи, т. 8, 2019: https://calic.balkansbg.eu/godishnik-na-akslit.html
„Делници на интелекта, празници на сетивата – един литературен поглед към османската живопис”, Балкани, Делници и празници на Балканите, бр. 8, 2019.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене