Лични страници

Маламир Спасов

MSpasovгл. ас. д-р Маламир Спасов

Научни интереси: ХХ век, модерност, сравнително литературознание, модернизъм, модернистична проза, идентичност

Образование
2009 - Доктор по филология - Българска академия на науките
1995/2000 – Магистър-филолог по балканистика, СУ „Св. Климент Охридски”
1998/2000 – Сътрудник в международен отдел, специалност Международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски”
1990/1995 – Английски език, Гимназия с преподаване на западни езици „Гео Милев”, гр. Добрич
Преподавателска дейност
2010/2011 - Нова румънска литература (лекции); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2010/2011 - Балкански литератури I част (упражнения); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” .
2010/2011 - Балкански литератури II част (упражнения); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2009/2010 - Балканите на кръстопът: Човешката ситуация в началото на ХХ век; във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2009/2010 - Румънски език (практически курс); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2009/2010 - Нова румънска литература (лекции); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2009/2010 - Балкански литератури I част (упражнения); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
2009/2010 - Балкански литератури II част (упражнения); във Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Участие в проекти
„Солун и българите: история, памет, съвремие.“ Проект, финансиран в конкурсната сесия за фундаментални изследвания на ФНИ 2016 г. Ръководител: доц. д-р Юра Константинова.
„Дунавски маршрути: комуникации, конфесии и търговски мрежи (ХV–ХІХ век)“ (2016–2018), – ЕБР: Румъния, Институт по история “Николае Йорга” – РА и ИБЦТ – БАН. Ръководител: доц. д-р Пенка Данова.
2011/2013 - „Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика и култура през периода 19-21 век”, Институт за съвременна история, Любляна, Университетът в Марибор и ИБЦТ – БАН, ръководител: доц. д-р Румяна Прешленова.
2010/2012 - „Пътувания и диалози на Балканите (ХV-ХХ в.)”, Институт по история “Николае Йорга” – РА и ИБЦТ – БАН, ръководител: доц. д-р Пенка Данова.
„Глобализация и култура на Балканите. Образователни и културни политики” (2010-2013), бюджетна субсидия, ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина.
2008–2010: „Европейски измерения на културата и историята на Балканите (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени)”, ръководител: доц. д-р Маргарита Карамихова, Институт по балканистика (БАН), Институт по етнография (БАН) и Европейски социален фонд – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
„Балканите между Изтока и Запада – културни и цивилизационни взаимодействия” (бюджетна субсидия) ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева.
Стипендии:
2012/2013 - пост-докторант към Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
2009/2010 - пост-докторант в Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” и проект: „Европейски измерения на културата и историята на Балканите”.
2005 - научноизследователско пътуване в NIAS, Васенаар, Холандия (NIAS - Netherlands Institute For Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Wassenaar, The Netherlands).
2004/2005 - (един учебен семестър) специализант в регионалната програма на New Europe College (NEC), Букурещ, Румъния.
Публикации
книги
ЕКВИЛИБРИСТИКИ НА АЗА Или кой пише междувоенния психологически роман на Балканите. В. Търново: „Фабер”, 2011, ISBN 978-954-400-689-1.
студии
“Single white male, education: University degree; mentally healthy; nationality: European” – In: New Europe College Regional Program Yearbook 2003 – 2004, 2004 – 2005. Ed. 2007, Bucharest, Romania, р. 337-368. ISSN 1584-0298.
Еквилибристики на Аза (Размисли върху междувоенния психологически роман и човешката ситуация) - В: „Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Изследвания в чест на проф. Лилия Кирова”. Издателство „Фабер”, 2012, с. 443-469, ISBN 978-954-400-334-0.
“Equilibristics of the Self (Reflections on the Interwar Psychological Novel and the Human Condition)” - In: "Southeast city and modernity of the past". Publishing "Faber", V. Tarnovo, 2012, p. 443-469; ISBN 978-954-400-334-0.
“Nothing is True, Everything is Permitted”. Vladimir Bartol’s Novel “Alamut” – Belated Entry in the Modern Balkan Context” – In: Etudes Balkaniques, 3/2015, Publishing House “Faber” , V. Tarnovo, p. 236-267, ISSN 0324-1654.
статии
„Балкански механи-зми“ – В: „Кафене „Европа”. С., 2007, с. 110-117; ISBN 954-527-373-9 / Balkan Mechanisms. – In: “Café Europe”. S., 2007, p. 110-117; ISBN 954-527-373-9.
“Mircea Eliade’s Maytrei Between the Traditional Morals and Modern Identity” – In: “TRADITIONEL, IDENTITÉ, MODERNITÉ DANS LES CULTURES DU SUD-EST EUROPÉEN: la litérature, les arts et vie intellectuelle au XX siècle” (ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL BULGARE – FRANÇAIS 1-2 octobre 2004, Sofia). Éditions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Sofia; Artois Presses Université, Arras, 2007, p. 349-360.
„Балканското се намира в центъра на своето отсъствие“ - В: „Балканите – многоликите измерения на европейската култура”. Издателство „Фабер”, 2010, с. 251-270. ISBN 978-954-400-334-0.
„Парадоксалната балканска специфичност“ – В: „ЧЕТИВА ЗА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА БАЛКАНИТЕ”. Издателство „Парадигма”, София 2010, с. 127-147. ISBN 978-954-326-129-1.
„Сърца в картонени кутии или балканските литературни авангарди в няколко текста“, Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика, София, 30–31 май 2014 г. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр. 400-406, ISBN 978-954-07-3955-7.
„Homo Mirabilis: Из чудатите страници на балканските литературни авангарди“ – В: MIRABILA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (Studia Balcanica 31). С., 2016, с. 405-422, (ISBN: 978-619-7179-05-7).

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция : Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене