Лични страници

Калин Стоев

StranicaKalinStoev.snimkaГл. ас. д-р Калин Стоев

Научни интереси: политическа история на траките, история на Рим през имперския период, латинска и старогръцка епиграфика, история на римските провинции, романизация и акултурация, антична антропонимия и просопография, социална история на Римската империя.

Образование:

2012 - доктор по Стара история, Институт за Балканистика с Център по Тракология, БАН

2006 - магистър, специалност Антична история и култура в СУ „Св. Климент Охридски”

Участие в проекти:
2016 - досега „Траките - генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“
2014 - 2016 „Извори за историята на Тракия и траките”

2013 - 2015 „Древна Тракия през I хил. пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура”

Стипендии:

2008 - 2009 стипендиант на Бавария (Freistaat Bayern) в Мюнхен (Ludwig-Maximilians-Universität).

Статии:

„Римското завоевание и началото на римската власт в тракийските земи (I): Октавиан и кампаниите на Марк Лициний Крас”, - Thracia 21, 2016, 61-78.

„Към военно-административната история на Монтана в римската епоха (I-III в.)”, - В: От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето. Доклади от научна конференция, посветена на развитието на град Монтана и региона през вековете, проведена на 17 юни 2016 г., 34-52.

„Римска военна диплома от 11 октомври 146 г. на войник от II Матиакска кохорта” (със съавтор Ив. Христов), - Известия на НИМ, том 28: Studia in honorem Bozhidari Dimitrov, 2016, 309-320.

“Zur Frage der Ansiedlung von Veteranen in Oescus (Moesia inferior)”, - In: Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba (Ed.) Colonisation and Romanization in Moesia Inferior. Premises of a contrastive approach. Antiquitas III, Parthenon Verlag. Kaiserslautern und Mehlingen, 2015, 125-143.

„Lucius Flaminius Crispus, ornatus ornarmentis decurionalibus (в надгробен надпис от Рациария)”, - Известия на НИМ, т.27, 103-112.

„Ratiaria - Grundzüge der Stadtgeschichte und Gesellschaftsentwicklung (1.-3. Jh.)”, - In: Piso, I., R. Varga (Hrg.), „Trajan und seine Städte” (Colloquium Cluj-Napoca, 29.09. - 02.10.2013), Cluj-Napoca, 2014, 167-181.

„Нови епиграфски паметници от Рациария и нейната територия”, - В: Иванов, Р. (ред.) Ratiaria Semper Floreat. Рациария и нейната територия. Изследвания. София, 2014, 230-283.

„Нови надписи от Рациария” (със съавтор с Ив. Христов), - Известия на НИМ, т. 26, 2013, 65-88.

„Имената на Лимеса: Именуването в Горна и Долна Мизия между семейството и армията”, - „История”, XX, 4, 2012, 323-345.

„За някои проблеми от романизацията на Горна Мизия”, - В: Сборник с доклади Societas classica: Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, III-1, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 297 - 303.

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Aдрес за кореспонденция: Московска 13, 1000, София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене