Лични страници

Мария Шушарова

Screenshot 4Мария Иванова Шушарова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

Образование и специализации:
Декември 2017: Erasmus +, Staff Mobility For Teaching, National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), School of Philosophy, Faculty of History and Archaeology
2010– 2011 Грант по програма: "Collegium Historicum (програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на СУ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”)
2010 Доктор по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Тема на дисертацията: „Аяните и аянската институция в Румелия – XVII-XVIII в.", научен ръководител: доц. д-р Светлана Иванова
2005 Магистър по история - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Участие в научни проекти:
2018 –  Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период, ръководител проф. д.ист.н.Рая Заимова, ИБ&ЦТ / „Dynamique régionale, transformations urbaines dans les Balkans ottomans”, Lidia Cotovanu Institut d’ Histoire “N. Iorga", Romanian Academy (ЕБР)
2016–2018 Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности, ръководител: проф. д.и.н. Рая Заимова/ “Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales” Prof. Violeta Barbu, Institut d’ Histoire “N. Iorga", Romanian Academy (ЕБР)
2015 – Извори за историята на балканските народи ХV – ХІХ век, ръководител: доц. д-р Росица Градева, проект на ИБЦТ
2010–2012 Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г., ръководител: доц. д-р Мартин Иванов, ФНИ

Преподавателска дейност:
2014–2015 Софийски университет „Св. Климент Охридски", Исторически факултет, хоноруван преподавател (120 часа – семинарни занятия) - „История на българските земи – XV-XVII в.“
2011–2012 Софийски университет „Св. Климент Охридски", Исторически факултет, хоноруван преподавател (30 часа – семинарни занятия) - „История на българските земи – XV-XVII в.“

Избрани публикации:
M. Shusharova, Local Elites and Communities in the Management of Public Order during the 18th Century: Perceptions from the Core European Territories of the Ottoman Empire, Etudes Balkaniques, 3 (2017), pp. 485-533
М. Шушарова, Власт и магия – ирационални практики в местното управление в София в края на 18-ти век (предварителни бележки). В: Наслади и забрани (ред. Р. Заимова, Н. Александрова), ел. изд. на Българско общество за проучване на 18 век, (Дългият ХVІІІ век 2), с. 16-31. (https://www.dropbox.com/s/8j87eb0pby50x8x/Nasladi%20i%20zabrani.%20Dulgiyat%2018%20vek%2C%20t.%202.pdf?dl=0 достъп 10.12.2019)
М. Шушарова, Една делиорманска аянска история от края на XVIII в. В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през ХV - ХIХ век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова, ИК „Гутенберг“, София 2016, 406-436, ISBN 978-619-176-088-6
М. Шушарова, Софроний Врачански (поп Стойко) като представител на раята в Османската държава. В: "Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време”. Ред. Пл. Митев, В. Рачева, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2013, 93 - 107. ISBN 978-954-07-3645-7.
М. Шушарова, Структури на местно самоуправление в Османската империя през XVII –XVIII в. Аянската институция в ежедневието на провинцията. В: Collegium Historicum, Т. 2. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 2012, 151-172. ISBN 978-945-07-3366-1.
M. Shusharova, A Local View over the War. War Service Functions of the Rumelian Ayans in the Ottoman Empire – the end of 17-th and during the 18-th Centuries. In: Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Кatlovitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Eds. Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Vania Racheva. Lit Verlag – Berlin, Muenster, 2010, 231- 242. ISBN 978-3-643-10611-7.
М. Шушарова, Статусът като стил на живот (Евлия Челеби за материалния свят на аяните от централните балкански провинции на Османската империя). В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1 – Миналото – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2008, 382 - 400. ISBN 978-954-07-2713-4 (Ч.1)
М. Шушарова, Евлия Челеби за жените в "мъжкия свят" на аяните от централните балкански провинции на Османската империя. Анамнеза (2006), URL: http://www.anamnesis.info/broi3/Maria_Shusharova.pdf (достъп 10.12.2019)

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" 45, 1000 София

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене