Лични страници

Александра Миланова

IMG Alexandra MilanovaАлександра Димитрова Миланова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент
Научен координатор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, международни отношения XIX-XX век, социална история, всекидневен живот, модернизационни процеси на Балканите, градска култура, музикознание, културно наследство, дигитална хуманитаристика


Образование и специализации:

Образование
2016 ОНС „доктор“, професионално направление 2.2. История и археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2012 Магистър по международни отношения, специалност „Международни организации и многостранна дипломация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет
2010 Бакалавър, специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ и учител по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Специализации
2014 Женевски университет, Швейцария
2014 Йейлски университет, САЩ
2011–2012 Африканска фондация за медицина и проучвания, Кения
2009 Център за езиково обучение Dilmer, Турция
2007 Солунски университет Аристотел, Гърция
 

Участие в научни проекти:

2021–2024 Ръководител на проект на ИБЦТ–БАН „Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“
2019–2022 Ръководител на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН
2019 Ръководител на проект „Циганите/ромите в османските Балкани: проблеми на историческата методология“, финансиран от Посолството на Република Франция в България и Френския институт в България
2020–2021 Координатор на българския екип по проект "Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th-early 20th c.) – RICONTRANS", финансиран от Европейския съвет за научни изследвания
2021–2024 Участник в проект на ИБЦТ–БАН „Социализиране на културното наследство на Балканите“
2020–2022 Участник в проект „Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите“, проект на ИБЦТ–БАН и Института по славянознание към Руската академия на науките
2020–2022 Участник в проект „Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)“, проект на ИБЦТ–БАН и Балканоложкия институт на Сръбската академия на науките и изкуствата
2019–2023 Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), финансирана от МОН
2019–2022 Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от МОН
2013–2017 Участник в проект „Градовете в Югоизточна Тракия: приемственост и трансформация“, финансиран от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2010–2013 Участник в проект „Религиозни различия и светски модели в Европа -  иновативни подходи към правото и политиките“, финансиран от Европейската комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“

 

Преподавателска дейност:

2015 Нова история на Югоизточна Европа - семинарни занятия на специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2010 Учител по история и цивилизация в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“

 

Избрани публикации:

Монографии:

От Константинопол до Янина. Всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил. София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISBN 978-619-7179-16-3, 402 с.

Съставителство:
Прешленова, Румяна, Александра Миланова и Белин Моллов. 101 картини от България. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISBN 978-619-7179-23-1, ISBN 978-619-245-184-4.

Студии и статии: 

Политика на империя, дипломация на република: Османската империя и Република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945). В: История, № 1, година XIX. София: Издание на главна редакция на педагогическите издания на МОМН, 2011, ISSN 0861 - 3710, с. 26-46.

Le tigre de Janina - образът на Aли паша Тепелена в произведенията на Франсоа Пуквил. В: История, № 2, година XXIII. София: Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", 2015, ISSN 0861 - 3710, с. 119-125.

Един османски пленник в Константинопол: всекидневието на Франсоа Пуквил в Седемте кули (1799-1801). В: Докторантски и постдокторантски четения 2014, 2014, с. 82-91.

Жените в Османската империя през погледа на една западноевропейка: произведенията на лейди Мери Монтегю. В: История, № 5, година XXIII. София: Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", 2015, ISSN 0861 - 3710, с. 504-514.

In the shadow of Constantinople: the unpublished memoirs of Adrianople by François Pouqueville. In: Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, ISBN 978-954-07-4275-5, pp. 209-220.

Palikova, N. and A. Milanova. The 3D animation of cultural heritage objects as an innovative instrument for vocational training and education. In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 849-856.

Palikova, N., A. Milanova and E. Kovatcheva. Contextualization of cultural heritage objects through an interactive platform as a tool for research and education. In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 1032-1037.

120 години от рождението на чл.-кор. Веселин Бешевлиев – един от основателите на Института за балканистика. В: Списание на Българската академия на науките, 4/2020, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, ISSN 0007-3989, с. 40-43.

Кръгла маса на тема „Ромите в османските Балкани и в съвременна България. Френско-българско сътрудничество в областта на историята и социолингвистиката". В: Балкани, 9/2020, София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISSN 1314-4103, с. 138-139.

Цикъл лекции на ИБЦТ-БАН „ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК“. В: Балкани, 9/2020, София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISSN 1314-4103, с. 139-141.

Проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“. В: Балкани, 9/2020, София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISSN 1314-4103, с. 149-150.

120 години от рождението на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В: Балкани, 9/2020, София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISSN 1314-4103, с. 181-185.

Opera and Modernization: The Case of Bulgaria. In: Etudes balkaniques, 2/2020. Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology – BAS, 2020, ISSN 2534-8574, pp. 435-454.

Значението на френската школа за творчеството на Любомир Пипков и Марин Големинов. В: Визуални изкуства и музика, № 2/2020, година I. Факултет по науки за образованието и изкуствата, София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2020, ISSN 2683-1392, с. 82-92.

Австрийски влияния в градската музикална култура на Румънските княжества (1821–1859). В: Миграции, общности и културноисторическо наследство. София: Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, 2021, ISBN 978-619-245-131-8 (print); 978-619-245-173-8 (online), с. 173-183.

Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“. В: Балкани, 10/2021, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, ISSN 1314-4103, с. 118-120.

Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема "Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880-1914". В: Балкани, 10/2021, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, ISSN 1314-4103, с. 114-115. 

Оперните театри и модернизацията на българските градове. В: Градът на Балканите: пространства, образи, памет. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, ISBN 978-619-7179-25-5, с. 649-674.

Reflecting Europe: Presenting the Project “European Influences in the Modern Urban Music Culture in the Balkans. Bibliographic Research”. В: Савремена српска фолклористика IX. Београд: Удужење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно културни центар „Вук Караџић”, Тршић”, 2021, ISBN 978-86-7301-163-9, с. 231-242.

Opera and Modernization: The Case of Bulgaria. In: Cities in the Balkans: Spaces, Faces, Memories. Sofia: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISBN 978-619-7179-20-0, pp. 237-257. 

 

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене