News & Events

Лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК на проф. Надя Данова "Детската възраст в трудовете на д-р Петър Берон"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
There is no translation available.

плакат Данова FINALИмаме удоволствието на 12 февруари 2019 г. от 16.00 ч. да Ви поканим на откриването на лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК

В първата лекция от цикъла проф. Надя Данова ще представи темата "Детската възраст в трудовете на д-р Петър Берон"

В лекцията ще бъде направен прочит на книжовното наследство и биографията на д-р Петър Берон през призмата на историята на детството. Въз основа на вглеждане в гръцката книжовна продукция от края на XVIII и началните десетилетия на XIX век ще бъде предложен евентуален отговор на въпроса кои са били моделите, послужили на Берон при съставянето на предговора към неговия буквар.


Направеният анализ показва, че със своите виждания за детската възраст Петър Берон изразява от една страна очертаващата се все по-ясно ориентация на част от българските образовани хора към ценностите на Западна Европа, за които считаната доскоро от православния свят за „еретическа” Европа се превръща в „Просветена Европа”. Берон поднася на българското общество трудове, които изразяват виждания за детската възраст, повлияни от идеите на Европейското просвещение. Същевременно се прави изводът, че Петър Берон не успява да се оттласне напълно от традицията, налагаща нормата децата да бъдат формирани като послушни, покорни и зависими от волята на родителите хора, като поданици, подчинени изцяло на съществуващите ред и социална йерархия.

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Търсене