Archive - News & Events

Публична лекция: „Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945)”

There is no translation available.

На 20 януари 2015 г. /вторник/ от 15:00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” №45 доц. д-р Ирина Огнянова ще изнесе публична лекция на тема: „Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945) ”. Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search