Archive - News & Events

Процедура за подбор на финансов контрольор

There is no translation available.

Институтът за балканистика с Център по тракология  при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор. Повече 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search