Archive - News & Events

защита на дисертационния труд на Божидар Кехайов : „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”

There is no translation available.

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов. Повече

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search