Archive - News & Events

Договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет

There is no translation available.

ИБЦТ сключи договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет. Споразумението беше подписано от директорите на двете институции проф. дин Александър Костов и проф. д-р Марк Креймър. Предвижда се осъществяването на съвместни проекти върху историята на Балканите през периода на Студената война. По време на престоя си в Харвард проф. дин Александър Костов изнесе лекция на тема: "Сътрудничество между врагове: балканските страни по време на Студената война".

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search