Archive - News & Events

Европейската диагноза на Балканите

There is no translation available.

Представянето на сборника "Балканите през второто десетилетие на XXI век. Проблеми, предизвикателства, перспективи" ще бъде на 10 юли (петък) от 10:00 часа в Централната сграда на БАН, ул. „15 Ноември” №1. За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97.

Maket Cover Balkani 21vek-3

 Настоящият сборник анализира противоречивите процеси и явления, развиващи се на Балканите през второто десетилетие на нашия век. На всяка държава от региона е посветена отделна статия, проследяваща политическите и икономически процеси. Две от публикациите разглеждат общобалкански
проблеми – евроинтеграцията и енергийните проекти. Авторите проследяват развоя на процесите до април 2015 г., като единствено изключение е направено за Турция, за която са включени и резултатите от драматичните парламентарни избори през юни 2015 г. Във всички статии анализът на изминалите събития се допълва от краткосрочни прогнози за очакваното развитие до края на десетилетието. Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели. Сборникът е продължение на издадената през 2012 г. колективна монография, посветена на развитието на Балканите през първото десетилетие на 21 век.

Съдържание

 

 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search