Archive - News & Events

Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV–ХVІІІ век)“

There is no translation available.


На 12 ноември 2015 г. от 9. 30 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще се проведе Българо-румънски колоквиум по темата на двустранния проект за научно сътрудничество „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV–ХVІІІ век)“. Официални езици: английски, френски.

Програма

Programme 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search