Archive - News & Events

Преставяне на книгата на проф. Русев „Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори“

There is no translation available.

 

Kniga Rusev

 На 23 ноември 2015 г. от 17 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ул. Московска 45) ще бъде представена книгата на проф. д.и.н. Иван Русев „Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори“ (Изд. „Ровита“, 2015 г.). Монографията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване на автора по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през Възраждането (XVIII–XIX в.) – търговската и счетоводната литература и образование, концепции за търговията, дружествени форми в търговията, търговско-правни аспекти. Проследени са европейските и балканските влияния и контакти в модерната търговска просвета и дейност на българина възрожденец. Поместените в края на книгата извори, повечето от които се публикуват за първи път, онагледяват документалното градиво на изследването. В основата на монографията е дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“, защитен от автора в ИБЦТ през 2012 г. Книгата ще бъде представена от проф. д.и.н. Надя Данова.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search