Archive - News & Events

Представяне на новия брой на списание Балкани

There is no translation available.

BALKANI 5 Pokana

 

На 17. 11. 2016 г. от 11:40 ще бъде представен новия брой 5/2016 г. на Балкани, периодичното научно издание на ИБЦТ, което е посветено на НЕФОРМАЛНАТА ДИПЛОМАЦИЯ. На тази тема се обръща внимание сравнително от кратко време в научната литература и то главно – що се отнася до съвременните проблеми, свързани с дейността на неофициални лица (религиозни дейци, учени, пенсионирани служители, общественици и др.) за преодоляване на конфликти, нормализиране на двустранни отношения, изграждане на доверие и пр. 

  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search