Archive - News & Events

Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Черна Гора Документът бе подписан от директорите на двата института – проф. дин Александър Костов и проф. д-р Радослав Распопович.
Споразумението предвижда съвместна изследователска дейност с участието на учени от двата института, подготовка и публикуване на документални сборници и научни статии, отнасящи се до проучвания върху историята на Балканите през XIX и XX век.

All Rights Reserved © 2022 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search