Archive - News & Events

Дискусия от цикъла „България и нейните съседи” на тема: „Гърция - накъде след изборите?”

There is no translation available.

На 17 февруари 2015 г. бе проведена четвъртата от цикъла дискусии „България и нейните съседи”, организирани от Института по балканистика с център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО). Темата на дискусията бе:„Гърция – накъде след изборите?”. Политическите процеси в Гърция и отражението им върху Европа и българо-гръцките отношения."  Повече 

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search