Archive - News & Events

Нова книжка на списание Études balkaniques 1/2016

There is no translation available.

Etudes Cover 2016 1Излезе от печат новата книжка на списание Études balkaniques 1/2016, чийто фокус е насочен към една предизвикателно нестандартна проблематика: чудеса и чудовища (Mirabilia: Miracles and Monsters).
Защо Mirabilia? Защо чудеса и чудовища? Кой, защо и как конструира тези фенóмена? В какви взаимоотношения стоят те? Какви са техните функции в системата на отделните култури и културата като цяло? Какви проблемни ситуации в културното и социалното поле решават? Понятията чудеса и чудовища в тяхната релевантност, т.е. чудовищата като проявление и плод на чудото, в контекста на чудото… На този най-широк кръг проблеми са посветени включените в изданието статии, дирещи отговор на поставените въпроси от различни гледни точки, прилагайки интердисциплинен подход, с амбицията да бъде предложено радикално и многостранно проучване на чудесата и чудовищата през различни исторически епохи, култури, региони. Това е своеобразен опит да бъдат положени понятията като интегрална част от културата в културно-исторически, литературно-исторически, етнографски и фолклористки, изкуствоведски, социален и т.н. контекст.
Надяваме се с новата книжка на списание Études balkaniques 1/2016 да открехнем прозореца на научните дирения към един непознат културен пейзаж, в който да открием ключови отговори на досега непоставяни въпроси.
Изданието може да бъде закупено само по банков път. За информация търсете редакцията на списанието в Института за балканистика с Център по тракология, ул. Московска 45, ет. 2, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

All Rights Reserved © 2022 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search