Archive - News & Events

Нова книжка на списание ORPHEUS

There is no translation available.

Orpheus korica
Излезе от печат нова книжка на списание ORPHEUS (Journal of Indo-European and Thracian Studies No. 21).

Този брой на списанието е посветен изцяло на проблематиката на древна Тракия.

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАТИИТЕ 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search