Archive - News & Events

Публична лекция доц. Марияна Стамова

There is no translation available.

На 17 януари 2017 г. /вторник/ от 16:00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска“ № 45 доц. д-р Марияна Стамова ще изнесе публична академична лекция на тема: „Исторически корени и съвременни измерения на албанския въпрос на Балканите“. Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search