Archive - News & Events

Споразумение за сътрудничество с Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия)

Balkan Studies Institute-Boltzmann Institute agreement

Документът е подписан от директорите на двата института – проф. дин Александър Костов и проф. д-р Щефан Карнер. Институтът „Лудвиг Болцман“ беше представен от доц. д-р Петер Ругенталер.

Споразумението предвижда участието на учени от двата института в двустранни и многостранни изследователски проекти, отнасящи се до проучвания върху историята на Балканите по време на Студената война.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search