Archive - News & Events

Няколко думи в чест на проф. Надя Данова

Предразсъдъците и взаимното непознаване все още често продължават да спъват пълноценното духовно общуване на полуострова, даже в сферата на специализираното знание, затова дългогодишната настойчивост на проф. Надя Данова да прекрачи отвъд ограничаващите рамки на национално центрираната концепция за историческото минало и нейната упоритост да я замени с широка панорамна картина за процесите, протичащи в Югоизточна Европа през последните няколко века, няма как да останат незабелязани. Нещо повече, вкусът към темите от балканската история на културата, всеотдайното вникване в атмосферата на конкретната епоха и на нейните герои, хуманистичното послание, което струи от всеки ред, излязъл изпод перото й, повлияха съществено върху професионалното формиране и върху посоката на развитие на по-младите учени балканисти. В този смисъл, не беше изненада за никого, че на 1 декември 2011 г. сградата на Института по балканистика с Център по тракология не можеше да побере многобройните гости от различни научни и културни институции, събрани в този ден по повод на официалното представяне на книгата.

Значимостта на събитието беше подчертано от присъствието и топлото приветствие на Н.Пр. г-жа Данаи-Магдалини Куманаку, посланик на Република Гърция, в чиито думи вежливият дипломатически тон беше отстъпил място на искрената спонтанност при оценката на изключителните заслуги на проф. Надя Данова, както и на нескритото й задоволство от личното си познанство с нашата колега.

Доц. Михаил Груев от Софийския университет „С. Климент Охридски" и д-р Андреас Либератос от Института за средиземноморски изследвания - Ретимно имаха нелеката задача да представят обемния том и неговите тридесет и шест автори, провокиращи читателя с разнообразие от идеи и проблеми, повечето от които са напълно нови в български, а пък и в регионален контекст.

След двете интригуващи експозета, отделни изказвания направиха проф. Николай Аретов /Институт за литература, БАН/, проф. Петя Янева /Софийския университет „С. Климент Охридски"/, доц. Антоанета Балчева /ИБЦТ-БАН/ и други.

Накрая, думата взе „виновничката" за появата на сборника Балканите: модернизация, идентичности, идеи, която изрази своята благодарност за съдействието от страна на ръководството на ИБЦТ, за невероятния труд, полежен от редакторския екип в лицето на Юра Константинова, Александър Костов, Екатерина Никова, Рая Заимова и Росица Градева; на спомоществователите, които подкрепиха издаването на книгата в условия на безпрецедентна икономическа криза и на всички колеги и приятели от България и чужбина.

Какво друго остава да кажем, освен, Надя, благодарим ти за вдъхновението и помощта, особено спрямо младите изследователи през всички тези години!

All Rights Reserved © 2020 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search