Archive - News & Events

Излезе списание Балкани

 

Виж Съдържание... тук

БАЛКАНИ: ФОРУМ ЗА ДЕБАТИ НА МОДЕРНО МИСЛЕЩИТЕ
БАЛКАНИ, кн. 1/2012 г - периодично научно издание на
Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН

Излезе книжка първа на новото периодично издание БАЛКАНИ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол", продължител на едноименната поредица, излизала между 1966 и 1989 г. на миналия век. Сега то предлага нова визия, концепция, перспективи и оптимализирани комуникативни възможности!
Балканите с тяхната многоликост, Балканите от различна научна гледна точка (икономическа, политическа, историческа, социокултурна и културна, езикова...). БАЛКАНИ има за своя главна цел да предложи научен форум за дебати на модерно мислещите специалисти; да разкрива същността и динамиката на историческите процеси, да определя взаимодействието между универсалното и уникалното в тяхното протичане и на основата на формирането и разпространението на ново познание да акумулира модерни модели на историческото им развитие. Това е сериозно научно издание, което още с първия си брой, надяваме се, ще заеме убедителни научни позиции, поемайки своята мисия да отразява най-представителния сегмент от качествената българска хуманитаристика.
БАЛКАНИ стартира с едно забележително тематично и авторско присъствие на 150 богато илюстрирани страници. Тема на първия брой е БАЛКАНИТЕ: МЕЖДУ МИТА И РЕАЛНОСТТА. Тя е разгледана от различни гледни точки и хронологически ракурси:
Проф. д-р Мария Тодорова от Университета Илинойс (Урбана-Шампейн, САЩ), „доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", представя своя Послепис към забележителната си книга Imagining the Balkans (New York: Oxford University Press, 2009, 190-202 – издадена на български под заглавието Балкани-Балканизъм. С., Фондация „Българска наука и култура", 1999 и второ допълнено издание от Университетско издателство „Св.Климент Охридски" през 2004). Това е една уникална възможност българският читател да се запознае посредством превода на български език с този забележителен дискурс върху темата за Балканите и балканизма.  Проф. Валерия Фол (Институт по балканистика с Център по тракология и Институт за културно-историческо наследство – УниБИТ) посвещава своята статия БОГА, ПОЧИТАН ОТ ВСИЧКИ ХОРА на Слънчевия бог и слънчевия култ. Проф. Лиляна Симеонова (Институт по балканистика с Център по тракология) ни отвежда в потайностите на КОНСТАНТИНОПОЛ И НЕГОВИТЕ СТРАХОВЕ. Проф. Надя Данова (Институт по балканистика с Център по тракология) предлага един нов поглед КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ МИТОВЕ. Проф. Галина Вълчинова, Университета на Тулуза, Франция, привлича вниманието ни към въпроса „ЗАВРЪЩАНЕ" ИЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ? ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕЛИГИОЗНОСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НЕЙНИТЕ АКТЬОРИ: пазител/к/ите на храма, видови¬тите жени, водещи екстрасенси и като цяло постсоциалистическите кандидати за свя¬тост и избраност, търсещи легитимация посредством пророчицата Ванга...
В рубриката РЕТРО доц. д-р Антоанета Балчева предлага една изключително атрактивна тема: Литературните салони – анклав на европейската духовност. Особен интерес сред читателската аудитория ще предизвика рубриката ПОСЛАНИК НА БАЛКАНИТЕ, в която бившият посланик на САЩ в България през 2002-2005 гг. Джеймс Пардю споделя своите лични наблюдения от прякото си участие в събитията, свързани с РАЗПАДАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ. Проф. Чарлз Денвър Гренинджър, Директор на Американския научен център в София, представя посредством метафоричния образ на „Моста над Дрина" от романа на Иво Андрич мисията на ръководения от него институт.
Рубриката СТАРИНА разкрива малко познатия исторически факт за участието на проф. Иван Шишманов в първия Паневропейски конгрес през 1926 г. във Виена, за което той информирал българската общественост в статията си в сп. Българска мисъл 1, 1927, 1-6. Книжка първа на БАЛКАНИ предлага текста на този трудно достъпен и превърнал се в антикварен шедьовър разказ.
БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ отразява научните събития и аспекти от интензивния научен живот на Института за балканистика & Център по тракология. Сред тях са множество международни научни конференции, от които особено значими са XI-тият Конгрес по тракология в Истанбул, Турция, през 2010 и XXII международен конгрес за византийски изследвания в София, 2011 г. Но хрониките не спират дотук!
В рубриката НОВИ КНИГИ читателите ще намерят кратък анонс на новоиздадената научна продукция на учените от ИБЦТ. А тя е внушителна!
Накрая е поставена рубриката PERSONALIA, в която са щрихирани портретите на двама изключителни учени и личности, свързани с балканистичните изследвания: проф. Николай Тодор, основателя на Института за балканистика, и проф. Веселин Трайков. Поместен е откъс от дневниците на проф. Николай Тодоров, публикувани в: Тодоров, Върбан (съст. и ред.). Николай Тодоров. Дневник, 1966-1998. Т. I (1966-1998), T. II (1984-1998), София, изд. „Изток-Запад", 2007, 81-94. Откъсът ни прави свидетели на събития и факти от научния живот на БАН, основаването на Института за балканистика, Първия конгрес по балканистика... ЕДИН ДОСТОЙНО ИЗЖИВЯН ЖИВОТ: ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ е есеистичен биографичен ексурс през погледа на дъщерята на проф. В. Трайков, В. Трайкова.
В графичното оформление на БАЛКАНИ са вградени и стари географски карти на Балканите, предоставени с любезното съдействие на Държавна агенция „Архиви".
Издаването на настоящия брои от списанието е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" при Министерството на образованието, младежта и науката.
Усилието  на редакционната колегия е поредицата да бъде достъпна за максимално широка читателска аудитория, изкушена от балкансите древности и съвременност.

 

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search