Staff Directory

Liliana Simeonova

Лиляна Видинова Симеонова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

All Rights Reserved © 2021 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search