Staff Directory

Alexander Kostov

A Kostovчл.-кор. проф. дин Александър Костов

Научни интереси: икономическа и социална история, история на техниката, международни отношения

член-кореспондент на БАН от октомври 2018 г.

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search