Staff Directory

Alexander Kostov

A KostovАлександър Григоров Костов

Научна степен и заемана длъжност:
Член-кореспондент на Българската академия на науките, доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

 

Образование и специализации:

Участие в научни проекти:

Преподавателска дейност:

Избрани публикации:

Контакти:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search