Извори за Тракия и траките

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
There is no translation available.

Ръководители: проф. дфн Светлана Янакиева и проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

Институции: ИБЦТ – Център по тракология

Финансиране: бюджетно

Продължителност: 3 години (2011–2013)

Проектът има две направления – изследователско и преводаческо.

Първото направление е насочено към изследване на литературните, археологическите, епиграфските и лингвистичните извори за Тракия и траките на Балканския полуостров и в Мала Азия в широки тематични и хронологични граници – политическа, социална и културна история, археология, изворознание, културна антропология, лингвистика. Изследванията са с академичен характер и имат за цел всестранното – въз основа на разнообразни източници – осветляване на тракийското общество и неговите политически, икономически и културни връзки и взаимодействия със съседите му на Балканския полуостров и в Мала Азия. Изследователското направление включва следните подтеми: История и изворознание; Археология; Културна антропология; Епиграфика и лингвистика.

По второто направление се подготвя издаване на успореден текст – старогръцки и превод на български език заедно с исторически коментар – на първите три книги на Диодор Сицилийски.

Дейности и резултати: По първото направление изследванията на участниците оформиха сборник със статии Thracia 20, който излезе от печат през 2012 г.

По второто направление преводът на Диодор ще бъде завършен през 2013 г. и ще бъде отпечатан в поредицата «Антични автори към Изворите за историята на Тракия и траките».

Участници:

Автори:

проф. дин Калин Порожанов

проф. дизк. Ваня Лозанова-Станчева

проф. дфн Светлана Янакиева

гл. ас. д-р Ирина Шопова

гл. ас. д-р Ружа Попова

гл. ас. д-р Пламен Петков

гл. ас. д-р Мирослав Издимирски

гл. ас. Валерий Русинов

гл. ас. Николай Шаранков

Членове на редколегията:

проф. дин Калин Порожанов

проф. дизк. Ваня Лозанова-Станчева

проф. дфн Светлана Янакиева

доц. д-р Румяна Георгиева

доц. д-р Камен Димитров

доц. д-р Добриела Котова

гл. ас. д-р Ружа Попова

Външни участници:

проф. Грегорио Лури – Университета в Барселона, Испания

проф. Лин Ролер – Калифорнийски университет, САЩ

проф. дфн Мирена Славова – СУ «Св. Климент Охридски», катедра «Класическа филология»

проф. дин Румен Иванов – НАИМ

проф. дин Рачко Попов – ИЕФЕМ

проф. д-р Васил Марков – Югозападен университет - Благоевград

доц. дин Диляна Ботева – СУ, катедра «Стара и средновековна история»

доц. д-р Цвете Лазова – НБУ

доц. д-р Майя Василева – НБУ

доц. д-р Тошо Спиридонов – Исторически музей, Харманли

доц. д-р Георги Нехризов – НАИМ

гл.ас. д-р Диана Димитрова – НАИМ

гл. ас. д-р Мукарзел Кабалан – СУ, катедра «Археология»

гл.ас. д-р Юлия Цветкова – СУ, катедра «Археология»

д-р Галя Бачева – фирма Аквакомерс ООД

Дамян Дамянов – Регионален исторически музей - Смолян

Иван Маринов – докторант в Университета в Монреал

Надежда Кечева – докторант в НАИМ

 

All Rights Reserved © 2020 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search