Current Academic Competitions

The Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology "Prof. Alexander Fool" (BAS) announces an additional academic competition for full-time and part-time PhD students for the academic 2022-2023 in the following professional fields and scientific specialties:

2.2. History and Archaeology
Documentation, Archivistics, Paleography - 1 (one) place, full-time PhD student;
Early Modern and Modern History - 5 (five) places, full-time PhD students;
Medieval History - 2 (two) places, full-time PhD student.

From 14.03.2023 to 12.05.2023 (inclusive) the candidates shall submit the documents required at the IBSCT-BAS: Sofia, Moskovska Street No. 45.

For more information: IBSCT-BAS, Moskovska Street No. 45, phone number: 02/ 980 62 97, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or BAS-Administration, 15th November Street No. 1, office 310, phone number: 02/ 979 52 60.

Full text of the announcement and application documents required

Application form to the Director of the IBSCT-BAS for participation in the academic competition

Academic competition for Associated Professor position in the field of higher education 3. Social, economic and legal sciences, professional direction 3.1. Sociology, anthropology and cultural sciences (Urban musical culture in the Balkans in the 19th and the early 20th centuries) for the needs of the "Digital Cultural Heritage" with a single candidate Assist. Prof. Alexandra Milanova, PhD. The announcement is promulgated in the State Gazette No. 85/ 25.10.2022.

Review by Prof. Margarita Karamihova, D. Sc.

Review by Prof. Roumiana Il. Preshlenova, PhD

Opinion by Prof. Lozanka Peycheva, D. A.

Opinion by Prof. Rumiana Stoilova, D. Sc.

Opinion by Prof. Rossitza Draganova, PhD

Opinion by Prof. Vesselin Yanchev, D.Sc.

Opinion by Prof. Rumen Daskalov, D. Sc.

Abstracts of candidate's publications

Academic competition for Associated Professor position in the field of higher education 2. Humanities, professional field 2. Humanities, professional field 2.2. History and Archaeology (International Relations in the Balkans in the 19th century) for the needs of Department “Modern Balkans” with a single candidate Simeon Simeonov, PhD. The announcement is promulgated in the State Gazette No. 85/ 25.10.2022.

Review by Prof. Plamen Mitev, PhD

Review by Assoc. Prof. Zorka Parvanova, PhD

Opinion by Prof. Yura Konstantinova, Dr. habil.

Opinion by Prof. Rositsa Stoyanova, PhD

Opinion by Prof. Roumiana Preshlenova, PhD

Opinion by Assoc. Prof. Tina Georgieva, PhD

Opinion by Assoc. Prof. Gergana Georgieva, PhD

Abstracts of candidate's publications

There is no translation available.

Българската академия на науките, Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет обявяват краткосрочни (от 2 до 4 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти при следните условия:

 1. Право да кандидатства за специализация по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ има всеки млад чуждестранен българист (магистър, докторант, постдокторант), който работи по българистична проблематика в областта на езика, литературата, историята и културата.
 2. Срокът на специализацията е от 2 до 4 месеца.
 3. Институцията, избрана за специализация, осигурява научно ръководство за работа по изследователска тема, методическа помощ, консултации с други преподаватели и изследователи. Предложените теми от институциите може да видите ТУК.
 4. Всеки кандидат попълва формуляр за кандидатстване и на посочения във формуляра електронен адрес (имейл) изпраща прикачени файлове, обозначени с имената му: автобиография (CV – европейски стандарт), мотивационно писмо (свободен текст до 2 стандартни страници или 3600 знака), препоръка от месторабота или научен ръководител (ако има такава, 1 стр.), документи с друга информация за постигнати резултати в областта на българистиката.
 5. Всеки одобрен специализант представя план на специализацията, в който се включват самостоятелна работа, консултации, обучителни курсове (по избор). В края на специализацията се представя отчет до научния ръководител.
 6. Месечната стипендия е 1000 лв.
 7. Приемащата институция подпомага настаняването на специализанта.
 8. Пътните средства са за сметка на специализанта.
 9. Периодът за специализация се посочва във формуляра за кандидатстване.
 10. Всяка приемаща институция осъществява комуникация с одобрения специализант чрез посочено в обратната кореспонденция контактно лице.
 11. Срокове за кандидатстване:

(1. сесия)

 • 1 април 2023 г. – краен срок за подаване на заявления
 • 20 април 2023 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

(2. сесия)

 • 1 октомври 2023 г. – краен срок за подаване на заявления
 • 20 октомври 2023 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

Изпълнителен съвет на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Формуляр за краткосрочно гостуване на чуждестранен българист

The Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology "Prof. Alexander Fol" at the Bulgarian Academy of Sciences (IBSCT-BAS) announces an academic competition for Associated Professor position in the field of higher education 2. Humanities, professional field 2.2. History and Archaeology (Political and economic development of the Balkans in the 11th - 12th centuries) for the needs of Department “Medieval Balkans” - one place. Application deadline: 2 months from the promulgation in the State Gazette.

Documents shall be submitted to the IBSCT-BAS, City of Sofia, Moskovska Street No. 45.

The announcement is promulgated in the State Gazette No. 7/ 24.01.2023.

Application to the Director of the IBSCT-BAS for participation in the academic competition

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search