User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Bozhidar Metodiev Kehayov, enrolled 2009 / thesis defense 2015
Boryana Nikolova Markova, enrolled 2016 / thesis defense 2019
Georgi Yuri Dikin, enrolled 2018
Gergana Georgieva Doncheva, enrolled 2007 / thesis defense 2010
Goar Razmikovna Hnkanosyan, enrolled 2011 / thesis defense 2018
Dimitar Georgiev Dobrev, enrolled 2017
Eduard Plamenov Georgiev, enrolled 2020
Elena Bratislavova Delvinska, enrolled 2020
Eli Stoyanova Filipova, enrolled 2015 / thesis defense 2024
Elmira Mladenova Vasileva, enrolled 2010 / thesis defense 2013
Zhivko Pantov Kolev, enrolled 2009 / ended 2013
Iliana Donchova Ilieva, thesis defense 2012
Kalin Tsvetanov Stoev, enrolled 2006 / thesis defense 2012
Kaloyan Plamenov Georgiev, enrolled 2023
Kaloyan Stoyanov Konstantinov, enrolled 2021
Kiril Georgiev Iliev, enrolled 2019
Luyba Aleksandrova Georgieva - thesis defense 2013
Marian Dimitrov Karagyozov, enrolled 2013 / hesis defense 2023
Marta Aleksandrova Metodieva, enrolled 2015 / thesis defense 2019
Milen Krasimirov Markov, enrolled 2019
Milen Tsonev Ivanov, enrolled 2007 / thesis defense 2012
Miroslav Ivanov Vasilev, thesis defense 2010
Momchil Krasimirov Banev, enrolled 2012 / ended 2016
Muyzhden Redzhebova Mehmedova, ended 2010
Nadezhda Zaharieva Yanakieva, enrolled 2016 / ended 2020
Nikolay Tsvetelinov Zhelev, enrolled 2019
Semra Mustafa Ahmed, enrolled 2017 / ended 2021
Slaveya Nedyalkova Nedelcheva, enrolled 2021
Soner Hayati Ahmed, enrolled 2016 / ended 2020
Stefan Dimitrov Yanakiev, enrolled 2018/ thesis defense 2021
Hristina Tencheva Davidkova, enrolled 2015
Tsvetomir Borislavov Todorov, enrolled 2012 / ended 2016
Yanita Veselinova Kirova, enrolled 2019/ thesis defense 2023

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search