User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Bozhidar Metodiev Kehayov, enrolled 2009 / thesis defense 2015
Boryana Nikolova Markova, enrolled 2016 / thesis defense 2019
Georgi Yuri Dikin, enrolled 2018
Gergana Georgieva Doncheva, enrolled 2007 / thesis defense 2010
Goar Razmikovna Hnkanosyan, enrolled 2011 / thesis defense 2018
Dimitar Georgiev Dobrev, enrolled 2017
Eduard Plamenov Georgiev, enrolled 2020
Elena Bratislavova Delvinska, enrolled 2020
Eli Stoyanova Filipova, enrolled 2015 / ended 2019
Elmira Mladenova Vasileva, enrolled 2010 / thesis defense 2013
Zhivko Pantov Kolev, enrolled 2009 / ended 2013
Iliana Donchova Ilieva, thesis defense 2012
Kalin Tsvetanov Stoev, enrolled 2006 / thesis defense 2012
Kaloyan Plamenov Georgiev, enrolled 2023
Kaloyan Stoyanov Konstantinov, enrolled 2021
Kiril Georgiev Iliev, enrolled 2019
Luyba Aleksandrova Georgieva - thesis defense 2013
Marian Dimitrov Karagyozov, enrolled 2013 / ended 2016
Marta Aleksandrova Metodieva, enrolled 2015 / thesis defense 2019
Milen Krasimirov Markov, enrolled 2019
Milen Tsonev Ivanov, enrolled 2007 / thesis defense 2012
Miroslav Ivanov Vasilev, thesis defense 2010
Momchil Krasimirov Banev, enrolled 2012 / ended 2016
Muyzhden Redzhebova Mehmedova, ended 2010
Nadezhda Zaharieva Yanakieva, enrolled 2016
Nikolay Tsvetelinov Zhelev, enrolled 2019
Semra Mustafa Ahmed, enrolled 2017
Slaveya Nedyalkova Nedelcheva, enrolled 2021
Soner Hayati Ahmed, enrolled 2016
Stefan Dimitrov Yanakiev, enrolled 2018/ thesis defense 2021
Hristina Tencheva Davidkova, enrolled 2015
Tsvetomir Borislavov Todorov, enrolled 2012 / ended 2016
Yanita Veselinova Kirova, enrolled 2019/ thesis defense 2023

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search