Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Божидар Методиев Кехайов, зачислен 2009 г. / защитил 2015 г.
Боряна Николова Маркова, зачислена 2016 г. / защитила 2019 г.
Георги Юри Дикин, зачислен 2018 г. / отчислен 2021 г.
Гергана Георгиева Дончева, зачислена 2007 г. / защитила 2010 г.
Гоар Размиковна Хнканосян, зачислена 2011 г. / защитила 2018 г.
Димитър Георгиев Добрев, зачислен 2017 г. / отчислен 2020 г.
Едуард Пламенов Георгиев, зачислен 2020 г.
Елена Братиславова Делвинска, зачислена 2020 г.
Ели Стоянова Филипова, зачислена 2015 г. / защитила 2024 г.
Елмира Младенова Василева, зачислена 2010 г. / защитила 2013 г.
Живко Пантов Колев, зачислен 2009 г. / отчислен 2013 г.
Илиана Дончова Илиева, защитила 2012 г.
Калин Цветанов Стоев, зачислен 2006 г. / защитил 2012 г.
Калоян Пламенов Георгиев, зачислен 2023 г.
Калоян Стоянов Константинов, зачислен 2021 г.
Кирил Георгиев Илиев, зачислен 2019 г.
Любава Александрова Георгиева, защитила 2013 г.
Мариян Димитров Карагьозов, зачислен 2013 г. / защитил 2023 г.
Марта Александрова Методиева, зачислена 2015 г. / защитила 2019 г.
Милен Красимиров Марков, зачислен 2019 г.
Милен Цонев Иванов, зачислен 2007 г. / защитил 2012 г.
Мирослав Иванов Василев, защитил 2010 г.
Момчил Красимиров Банев, зачислен 2012 г. / отчислен 2016 г.
Мюджен Реджебова Мехмедова, отчислена 2010 г.
Надежда Захариева Янакиева, зачислена 2016 г. / отчислена 2020 г.
Николай Цветелинов Желев, зачислен 2019 г.
Семра Мустафа Ахмед, зачислена 2017 г. / отчислена 2021 г.
Славея Недялкова Неделчева, зачислена 2021 г.
Сонер Хаяти Ахмед, зачислен 2016 г. / отчислен 2020 г.
Стефан Димитров Янакиев, зачислен 2018 г./ защитил 2021 г.
Христина Тенчева Давидкова, зачислена 2015 г. / отчислена 2021 г.
Цветомир Бориславов Тодоров, зачислен 2012 г. / отчислен 2016 г.
Янита Веселинова Кирова, зачислена 2019 г./ защитила 2023 г.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене