Структура

Администрация

Директор:
проф. д-р Румяна Прешленова
Email: roumiana.preshlenova@balkanstudies.bg, balkanistika.bg@abv.bg
Мобилен тел.: +359 888 461 801

Заместник административен директор:
Росица Щерева
Email: r.shtereva@balkanstudies.bg
Мобилен тел.: +359 882 352 387

И.д. научен секретар:
доц. д-р Гергана Дончева
Email: gergana.doncheva@balkanstudies.bg

Научен координатор:
гл. ас. д-р Александра Миланова
Email: koordinator@balkanstudies.bg

Административен координатор:
Ели Филипова
Мобилен тел.: +359 886 568 862
Email: ibct@balkanstudies.bg

Финансово-счетоводен отдел
Мобилен тел.: +359 888 745 381
Галина Терзийска, гл. счетоводител
Email: fso@balkanstudies.bg
Марияна Тончева, вътрешен фин. контрольор

Научен съвет

Председател: 
чл.-кор.проф. дин Александър Костов

Заместник председател:  
проф. д.изк.Ваня Лозанова-Станчева

Членове:
проф. дин Валерия Фол
проф. дин Калин Порожанов
проф. дин Лиляна Симеонова
проф. дюн Надя Бояджиева
проф. дин Орлин Събев
проф. дин Рая Заимова
проф. дин Светлозар Елдъров
проф. д-р Румяна Прешленова
проф. д-р Лора Тасева
доц. дин Бисер Петров
доц. дин Юра Константинова
доц. д-р Антоанета Балчева
доц. д-р Владислав Иванов
доц. д-р Добриела Котова
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Златомира Герджикова
доц. д-р Зорка Първанова
доц. д-р Иво Топалилов
доц. д-р Ирина Огнянова
доц. д-р Калин Стоев
доц. д-р Людмила Миндова
доц. д-р Марияна Стамова
доц. д-р Росица Градева

гл. ас. д-р Елмира Василева - секретар

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене