Структура

Администрация

Директор:
проф. д-р Румяна Прешленова
Email: roumiana.preshlenova@balkanstudies.bg, balkanistika.bg@abv.bg
Мобилен тел.: + 359 888 461 801

Заместник административен директор:
Росица Щерева
Email: r.shtereva@balkanstudies.bg, ibct@balkanstudies.bg
Мобилен тел.: + 359 882 352 387

Научен секретар:
доц. д-р Златомира Герджикова
Email: gerdzhikova@balkanstudies.bg

Координатор:
д-р Александра Миланова
Email: koordinator@balkanstudies.bg

Финансово-счетоводен отдел
мобилен тел.: +359 888 745 381
Галина Терзийска, гл. счетоводител
Катя Александрова, ст. счетоводител
Марияна Тончева, вътрешен фин. контрольор

Научен съвет

Председател: 
чл.-кор.проф. дин Александър Костов

Заместник председател:  
проф. д.изк.Ваня Лозанова-Станчева

Членове:
проф. дин Валерия Фол
проф. дин Калин Порожанов
проф. дин Лиляна Симеонова
проф. дюн Надя Бояджиева
проф. дин Орлин Събев
проф. дин Рая Заимова
проф. дфн Светлана Янакиева
проф. дин Светлозар Елдъров
проф. д-р Румяна Прешленова
проф. д-р Лора Тасева
доц. дин Бисер Петров
доц. д-р Антоанета Балчева
доц. д-р Добриела Котова
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Златомира Герджикова
доц. д-р Зорка Първанова
доц. д-р Ирина Огнянова
доц. д-р Людмила Миндова
доц. д-р Камен Димитров
доц. д-р Марияна Стамова
доц. д-р Пенка Данова
доц. д-р Росица Градева
доц. д-р Юра Константинова

гл. ас. д-р Елмира Василева - секретар

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене