Предстоящисъбитияпрояви

Международна конференция "Impact et réception de la culture française dans les Balkans (XIXe – XXe siècles) / Френската култура на Балканите (ХІХ – ХХ в.) – взаимовръзки и рецепция"

 • 6 и 7 октомври 2022 г.
 • ИБЦТ–БАН и Френски институт в София
 • ИБЦТ–БАН и Френски институт в София
 • Повече...

Публична лекция на тема „Русия в завещанието на Зафир Сароглу: регионални, национални и имперски аспекти“

 • 11 октомври 2022 г. (вторник), 17.00 ч.
 • ИБЦТ–БАН
 • доц. д.н. Юра Тотева Константинова (ИБЦТ–БАН)
 • Повече...

Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

 • срок за подаване на документи за участие: от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.
 • ИБЦТ–БАН
 • ИБЦТ–БАН
 • Повече...

Преустановява се ползването на библиотеката на ИБЦТ–БАН в периода 1.07. – 31.10.2022 г. (вкл.)

 • от 1.07.2022 г. до 31.10.2022 г. (вкл.)
 • ИБЦТ–БАН
 • Повече...

„Да поговорим за Балканите“ - подкаст на ИБЦТ–БАН

Image

Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден с решение на Министерския съвет на Народна република България от 15 януари 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.
Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките.

Прочетете повече...

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене