Предстоящисъбитияпрояви

Директорът на ИБЦТ–БАН изнесе академично слово по случай Деня на народните будители

 • 1 ноември 2021 г.
 • БАН
 • Проф. д-р Румяна Ил. Прешленова
 • Повече...

Представяне на българското и английското издание на колективната монография „Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век“

 • 21 декември 2021 г.
 • ИБЦТ–БАН
 • съставител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
 • Повече...

Ново издание на филиала на ИБЦТ – БАН в гр. Монтана

 • 2 декември 2021 г.
 • ИБЦТ–БАН, филиал Монтана
 • чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов
 • Повече...

Излезе от печат книгата “Cities in the Balkans: Spaces, Faces, Memories”

 • ноември 2021 г.
 • ИБЦТ–БАН
 • ИБЦТ–БАН
 • Повече...

„Да поговорим за Балканите“ - подкаст на ИБЦТ–БАН

Становище на ОС на БАН

Image

Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден с решение на Министерския съвет на Народна република България от 15 януари 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.
Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките.

Прочетете повече...

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене