Предстоящисъбитияпрояви

Излезе от печат „От Константинопол до Янина: всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил“

  • 2020 г.
  • ИБЦТ–БАН
  • гл. ас. д-р Александра Миланова
  • Повече...

Виртуална изложба „Възстановяване на Българската православна църква“

Излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

  • 2020 г.
  • ИБЦТ–БАН
  • съставител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
  • Повече...
Image

Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден с решение на Министерския съвет на Народна република България от 15 януари 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.
Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките.

Прочетете повече...

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене