Лични страници

asАдриана Атанасова Сърбова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент, архитект

Научни интереси:
Тракийска култова архитектура; съвременна сакрална архитектура

IMG Alexandra MilanovaАлександра Димитрова Миланова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент
Научен координатор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, международни отношения през XIX-XX век, културна дипломация, градска култура и културно наследство.

A KostovАлександър Григоров Костов

Научна степен и заемана длъжност:
Член-кореспондент на Българската академия на науките, доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

Aneta Mihaylova pictureАнета Василева Михайлова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Съвременна история на Балканите, Румъния след ВСВ, елити, културна политика, колективна памет, национална идентичност

snimka za sajtaАнтоанета Бориславова Балчева

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Културна история, идентичности, традиции и модернизация в Югоизточна Европа, елити, имагология, култура на пътуването в Европейския Югоизток, българо-хърватски културни взаимодействия, литературни влияния между българи и италианци през ХХ в.

Бисер Петров Петров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

Valeria Fol 01 10 2019Валерия Николова Фол

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Антична история, култура и религия на Европейския Югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието, Тракология, приемственост между Античността и следващите исторически епохи в Европейския Югоизток

 IPG0034Васил Николов Караджов

Научна степен  и заемана длъжност:
Антрополог

Научни интереси:
Културно наследство, културен туризъм, културни политики, градска антропология, визуална антропология, наратология, всекидневен живот

                Весела Константинова Атанасова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
История и култура на Древен Египет, Древноегипетско изкуство и архитектура, История и култура на Древна Тракия, Египетските култове в Тракия, Тракийска ономастика в Египет

Georgi DimovГеорги Николов Димов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Средновековна балканска история; История на Византия и Средиземноморския свят; средновековна нумизматика и сигилография; материална култура и изкуство през Средните векове; икономическа и социална история на Средновековието: градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие.

GerganaDonchevaГергана Георгиева Дончева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Киното на Балканите, балкански култури (с акцент върху гръцкото, югославското и постюгославското културно пространство), миграционни процеси и глобализация

Димитър Георгиев Добрев

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Съвременна история на Балканите

Добриела Тодорова Котова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Античност – стара история и тракология, социална история, джендър изследвания, култура и религия, класически езици и литература

DParushevaДобринка Драгиева Парушева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, доцент

Научни интереси:
Модерна и съвременна история на Балканите (град и всекидневие на Балканите; политически модели; политически елити); теория и история на културата (култура и карикатура; културно наследство и идентичност; визуална култура).

EkaterinaDikovaЕкатерина Панчева Дикова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Средновековни преводи от гръцки в южнославянска среда, реторика, диахронна лингвистика, етимология.

elmiraЕлмира Младенова Василева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Католическа и протестантска пропаганда в Югоизточна Европа през османския период.

Страница 1 от 3

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене