Актуални конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" – БАН (ИБЦТ) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019-2020 г. в следните професионални направления и специалности:

2.1. Филология
Филология (Балкански литератури и култури) – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и изворознание) – 1 (едно) място, редовна форма на обучение
Нова и най-нова обща история – 3 (три) места, редовна форма на обучение
Средновековна обща история – 1 (едно) място, редовна форма на обучение

В срок от 11.03.2020 г. до 19.05.2020 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване
Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – 2 места: в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история и тракология“ – един; в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Теория и история на културата“ – един, за Центъра по тракология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886568862.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 15/ 21.02.2020 г. 

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН търси да назначи оперативен счетоводител на пълно или непълно работно време.

Изисквания към кандидатите: висше образование или последен курс на обучение за ОКС „Бакалавър“ по специалността. Трудов стаж не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ–БАН)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Служебна бележка (когато е приложимо)

Етапи на конкурса:

  • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  • Събеседване с допуснатите кандидати.
  • Писмено уведомяване на явилите се кандидати относно резултатите от конкурса.
  • Назначаване на избрания кандидат в ИБЦТ–БАН.

За допълнителна информация:
Росица Щерева, заместник административен директор
Мобилен тел.: 0882 352 387

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене