Лични страници

Kalin PorozhanovКалин Стойнев Порожанов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Стара история, Тракология, Морска история и култура, Подводна археология

Lora Taseva fotoЛора Емилова Тасева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор

Научни интереси:
Рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

00000001Маргарита Колева Добрева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси.

Portrait MSМаргарита Любенова Серафимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на науките, редактор

Научни интереси:
Теория и история на културата, сравнително литературознание.

Screenshot 4Мария Иванова Шушарова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

MarijanaStamovaМарияна Николова Стамова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и на Балканите и албанско-югославските отношения след Втората световна война; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

Милен Цонев Иванов 

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Тракийско изкуство, митология, религиозност и култура; антична култура; Късна античност; история на християнството; религиознание; сравнителна митология; балканско културно наследство от древността; културно-историческа приемственост; краезнание; културни политики.

IzdimirskiМирослав Илиев Издимирски

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
История и култура на Древна Тракия, история и култура на Ахеменидска Персия, археология.

Орлин Стаменов Събев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

Петя Величкова Илиева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, главен асистент

Научни интереси:
Древна Тракия през късната бронзова и ранножелязната епохи, контакти между траки и елини по егейския бряг на Тракия преди и след основаването на гръцки колонии там, производство и употреба на керамични съдове в обекти от егейското крайбрежие на Тракия в периода между късната бронзова и Архаичната епохи, местни керамични стилове.

Рая Йорданова Заимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

IMG RoumianaРумяна Илиева Прешленова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор
Директор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, културна, социална и стопанска история, международни отношения XIX-XX век, дигитална хуманитаристика

40992 1908ddewweeeweq 960 539Светлозар Владимиров Елдъров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.

Славчо Ангелов Киров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Тракология, римска история, епиграфика, църковна организация и християнизация на Балканите, I-VI в.

Страница 2 от 3

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене