Лични страници

IrinaOgnyanovaИрина Любомирова Огнянова-Кривошиева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна история на Югоизточна Европа; национализъм и религия.

Kalin PorozhanovКалин Стойнев Порожанов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Стара история, Тракология, Морска история и култура, Подводна археология

Lora Taseva fotoЛора Емилова Тасева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор

Научни интереси:
Рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

lmindova Yana Lozeva photo2Людмила Любомирова Миндова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Балкански и славянски литератури, литературна компаративистика, литература и памет

00000001Маргарита Колева Добрева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси.

Screenshot 4Мария Иванова Шушарова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

MarijanaStamovaМарияна Николова Стамова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и на Балканите и албанско-югославските отношения след Втората световна война; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

DSC084333Мирослав Иванов Василев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор; главен асистент

Научни интереси:
Антична Македония, Древна Тракия, Ахеменидска Персия, Антична география

Орлин Стаменов Събев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

Петя Величкова Илиева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, главен асистент

Научни интереси:
Древна Тракия през късната бронзова и ранножелязната епохи, контакти между траки и елини по егейския бряг на Тракия преди и след основаването на гръцки колонии там, производство и употреба на керамични съдове в обекти от егейското крайбрежие на Тракия в периода между късната бронзова и Архаичната епохи, местни керамични стилове.

Raia ZaimovaРая Йорданова Заимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор
Ръководител на секция „Балканите XV-XIX век“

Научни интереси:
Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; културно-исторически връзки между Запада и Изтока; извори и архиви

Росица Любомирова Манова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, историк

Научни интереси:
Материали, техники и технологии на живописта и декоративната украса върху движими и недвижими културни ценности в тракийската и римската култура по българските земи

IMG RoumianaРумяна Илиева Прешленова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор
Директор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, културна, социална и стопанска история, международни отношения XIX-XX век, дигитална хуманитаристика

Страница 2 от 3

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене