Лични страници

IrinaOgnyanovaИрина Любомирова Огнянова-Кривошиева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна история на Югоизточна Европа; национализъм и религия.

Irina ShopovaИрина Димитрова Шопова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Антична история, култура и религия на Югоизточна Европа и Средиземноморието, Тракология, Епиграфика.

Lora Taseva fotoЛора Емилова Тасева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор

Научни интереси:
Рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

lmindova Yana Lozeva photo2Людмила Любомирова Миндова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Балкански и славянски литератури, литературна компаративистика, литература и памет

00000001Маргарита Колева Добрева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси.

Screenshot 4Мария Иванова Шушарова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

Marian KaragyozovМариян Димитров Карагьозов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, политолог

Научни интереси:
Турска вътрешна и външна политика, международни отношения в Близкия изток и на Балканите

MarijanaStamovaМарияна Николова Стамова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и на Балканите и албанско-югославските отношения след Втората световна война; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

DSC084333Мирослав Иванов Василев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор; главен асистент

Научни интереси:
Антична Македония, Древна Тракия, Ахеменидска Персия, Антична география

Орлин Стаменов Събев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:

Петя Величкова Илиева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, главен асистент

Научни интереси:
Древна Тракия през късната бронзова и ранножелязната епохи, контакти между траки и елини по егейския бряг на Тракия преди и след основаването на гръцки колонии там, производство и употреба на керамични съдове в обекти от егейското крайбрежие на Тракия в периода между късната бронзова и Архаичната епохи, местни керамични стилове.

Raia ZaimovaРая Йорданова Заимова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор
Ръководител на секция „Балканите XV-XIX век“

Научни интереси:
Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; културно-исторически връзки между Запада и Изтока; извори и архиви

IMG RoumianaРумяна Илиева Прешленова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор
Доктор хонорис кауза
Директор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, културна, социална и стопанска история, международни отношения XIX-XX век, дигитална хуманитаристика

10702039 839296242759036 5362522667860940013 nСамуил Мунир Камбуров

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Средновековна история и археология, културно-историческо наследство, съвременна геополитика в региона на Леванта и Близкия изток, културно-исторически контакти между Балканите и Близкия изток, средновековно въоръжение и военно дело в Югоизточна Европа и Близкия изток, средновековно въоръжение и снаряжение в Северна Европа, производство, развитие и разпространение на средновековните прободно-сечащи оръжия на Балканския полуостров и в Близкия изток, културно-исторически туризъм.

                Стела Петрова Стефанова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Културно наследство, археологическо наследство, римско археологическо наследство,  културен туризъм , класическа археология

Ст. Янакиев PhotoСтефан Димитров Янакиев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Римска Тракия, романизация

Страница 2 от 3

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене