Archive - News & Events

Публична лекция на проф. Василис Гунарис "Salonica: A City of Ghosts?"

There is no translation available.

Институтът за балканистика с Център по тракология има удоволствието да ви покани на публичната лекция на проф. Василис Гунарис на тема:

Salonica: A City of Ghosts? The Endless Search for Identity and the Post War Politics of Memory

Лекцията ще се състои на 27 ноември 2012 г. (вторник) от 16 часа в сградата на Института за балканистика на ул. „Московска” 45.

Проф. Василис Гунарис е преподавател по нова и най-нова история в Солунския университет „Аристотел”. Защитил е докторската си дисертация в Оксфорд, бил е директор на Музея на македонската борба в Солун, преподавател по съвременна балканска история в университета в Лерин и гост-преподавател King’s College, Лондон. Научните му интереси са в областта на британската политика в югоизточното Средиземноморие, историята на идеите, национализма и оформяне на националните идентичности, обществената и икономическа история на Балканите. Автор е на 7 монографии и множество научни статии.

All Rights Reserved © 2022 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search