Archive - News & Events

Научна сесия на Смесената българо-румънска комисия по история

There is no translation available.

На 28 ноември 2012 г. от 11.00 ч. ще бъде проведена научна сесия на Смесената българо-румънска комисия по история на тема:

"Византийското наследство в Югоизточна Европа".

Сесията ще се състои в заседателната зала на Института за балканистика & Център по тракология, ул. Московска, № 45.

Програма

ProgrammeFr

Заседание на Смесената българо-румънска комисия по история

All Rights Reserved © 2022 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search